szkolyZAKOPANE. Coraz lepsze wyniki w nauce, coraz lepsze zaplecze sportowe – to spostrzeżenia rajców spod Giewontu, którzy dokonali objazdu szkół, nad którymi pieczę sprawuje zakopiański magistrat.

Radni stolicy Tatr co rok wizytują placówki, nad którymi miasto sprawuje opiekę, a więc szkoły podstawowe i gimnazja. Jak się okazuje, w tym roku nie ma na co narzekać, choć pilnych spraw do załatwienia nie brakuje.

- Wszędzie stwierdziliśmy, że baza oświatowa jest coraz lepsza – mówi Marek Donatowicz, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Zakopane. - Mamy coraz więcej pomocy naukowych, coraz więcej obiektów sportowych. Zakopane czyni postęp edukacyjny. Wyniki uczniów też są coraz lepsze.

Nie wszystko jednak już zostało zrobione.

- Priorytetową sprawą jest m.in. wybudowanie drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2 – zaznacza Donatowicz.