Przygotowania Fot. Anna SzopińskaNOWY TARG.Dwie wystawy jednocześnie można teraz oglądać w holu budynku „Gorce" Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ich autorzy – w obu przypadkach – to studenci architektury i urbanistyki.

 

Jak to ułożyć?.. Fot. Anna SzopińskaCiekawostką jest, że od bieżącego semestru w Instytucie Architektury i Urbanistyki naszej „Podhalanki" wprowadzono do harmonogramu studiów nowe obligatoryjne zajęcia z technik warsztatowych pt. „Modelowanie Architektury metodą Origami". Prowadzi je architekt-japonista, dr Krzysztof Strebeyko. Tę nową inicjatywę, na przykładzie dzieł studentów VI semestru, pokazuje pierwsza z wystaw. Technikę modelowania architektury metodą origami opracował w ostatniej dekadzie XX w. japoński profesor architektury Masahiro Chatani i szeroko rozpropagował ją na całym świecie. Od XXI w. orgiami weszło do kanonu egzaminów wstępnych na światowe uczelnie artystyczno-architektoniczne i studia designersko-projektowe, znajomość tej techniki sprawdza się przy konkursach na stanowiska wymagające obycia z kulturą i sztuką Japonii.Techniką origami Fot. Anna Szopińska

Technika - dowolna Fot. Anna SzopińskaJapońska sztuka zamykania kształtów w papier – bardzo rozwijająca inwencję, fantazję i wyobraźnię przestrzenną, rozpowszechniona też jako zabawa jak i terapia manualna – przetrwała w trzech tradycyjnych formach: orgiami (łamanki z papieru), kirigami (wycinanki), chirigami (wydzieranki).Całe plansze dzieł Fot. Anna Szopińska

Dodajmy, że osoby zainteresowane Dalekim Wschodem, Japonią, jej kulturą, pismem i językiem są zaproszone do osobistego kontaktu z dr Krzysztofem Strebeyko w Instytucie Architektury i Urbanistyki PPWSZ.

...i całe połacie ścian Fot. Anna SzopińskaO Ile dzieła wykonane w technice orgiami są miniaturowe, tak prace stworzone przez studentów architektury pod hasłem „Inspiracje" zajmują pokaźnych rozmiarów plansze i całe połacie ścian w holu. Tutaj technika była dowolna, a pole dla wyobraźni i własnej inwencji – jeszcze większe. Studenci tworzyli pod kierownictwem swojej wykładowczyni - mgr Sylwii Bobak. Wystawa to przegląd prac studentów I, II i III roku. Inspiracją dla rysunków, impresji, projektów witraży, dzieł wykonywanych w rozmaitych technikach, było „ Miasto", widziane oczami studentów. Tematem rozmieszczonych na planszach prac jest „Moduł" - powtarzający się element wykorzystany do tworzenia układów oraz obiektów przestrze Inspiracją dla studentów była też natura.

- Do zorganizowania wystawy zainspirowały mnie zajęcia ze studentami, a raczej owoce tych zajęć, rysunki, projekty, pokazujące różnorodność zainteresowań i twórcze kreowanie rzeczywistości. Mam nadzieję, że tego typu kreatywne i na pozór luźne podejście do architektury plus doświadczenia z innymi dyscyplinami sztuki pozytywnie wpłyną na pracę przyszłych architektów – mówi Sylwia Bobak.

Przy Instytucie Architektury i Urbanistyki od początku tego roku działa koło naukowe „Modulor", którego opiekunkami są mgr Sylwia Bobak i mgr inż. Anna Jędrysko. Na wystawie znalazły się się również prace, projekty, szkice oraz grafiki studentów z tego koła, wykonane na warsztatach w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Pierwszą z wystaw można oglądać do 25 czerwca, a „Inspiracje" – do 29 czerwca.