P1040448NOWY TARG. Największą, najbardziej reprezentacyjną i zarazem najmocniej przeżywaną z dorocznych uroczystości w Prywatnych Szkołach Średnich im. prof. Venuleta w Nowym Targu jest ślubowanie pierwszych klas mundurowych. Odbyło się ono na boisku Gimnazjum Nr 1, przy gościach, rodzinach uczniów, nauczycielach, przyjaciołach Szkoły. Brała w tym udział cała szkolna społeczność, z pocztem sztandarowym i Proporcem Rozpoznawczym. Defilada przy dźwiękach „Warszawianki" stała się momentem niezapomnianym. Ślubowanie złożyło 38 uczniów klas wojskowo-pożarniczej oraz policyjnej.

Do tego wydarzenia przygotowywali się oni przez kilka miesięcy. Uroczystość prowadzili ppłk Wiesław Patlewicz i pani profesor Małgorzata Bandyk. Flagę wciągnięto na maszt przy pochylonych sztandarach i „Mazurku Dąbrowskiego". Uczniów i gości witała dyrekcja Szkoły. Minutą ciszy została uczczona pamięć poległych w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę w czasie II wojny światowej, spalonych w krematoriach hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zamordowanych w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie oraz zamęczonych w łagrach sowieckich i innych miejscach kaźni. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.

- Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wielkim przeżyciem i radością – w imieniu uczniów mówiła Karolina Stopka. - Jesteśmy dumni, że wybraliśmy Tę Szkołę, która przekazuje nam nie tylko wiedzę ale i inne wartości, a szczególnie szacunek do munduru. Zobowiązujemy się być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię Szkoły oraz przestrzegać kodeksu kadeta. Mamy nadzieję, że spełnimy pokładane w nas oczekiwania.

Towarzyszyły temu podziękowania dla nauczycieli, rodziców, instruktorów, trenerów, kadry jednostki patronackiej, policji, oraz straży pożarnej.

Nie omieszkali przemówić do uczniów goście: ks. proboszcz Marian Wanat z parafii pw. Św. Katarzyny, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Andrzej Bandoła, podinsp. Robert Bartosz – zastępca komendanta powiatowego KPP w Nowym Targu, st. kpt. Mariusz Łaciak – komendant powiatowy PSP, pani dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu – Bożena Bryl.

Ppłk Zbigniew Ryś – dowódca jednostki Wojskowej w Krakowie-Rząsce, wypowiedział przed uczniowskim frontem znamienne słowa:

- Mundur to honor, odwaga, ale i obowiązek.

W radosnej atmosferze uczniowie zaprezentowali pokazy nabywanych od początku roku szkolnego umiejętności z musztry zespołowej; jiu-jitsu (pod okiem instruktora Aleksandra Kozieła – 4 dan) i judo (z trenerem Jackiem Jaworskim – 5 dan). Katecheta i opiekun scholi – mgr Jakub Mrugała – tylko rozwinął wrodzone talenty wokalne uczennic, które zaśpiewały patriotyczną piosenkę na góralską nutę.

Efektowny, ruchomy „kwiat" czy „pająk" na zakończenie wymagał od wykonawców tej figury niemal akrobatycznych zdolności, także idealnego zgrania. I udało się!

Fot. z archiwum Szkoły

Tutaj - galeria zdjęć:

Ślubowanie w Venulecie