Kserokopie Teki Szlembarskiej w rękach sołtysa Ryszarda Pietrasa Fot. Anna Szopińska NOWY TARG. Taka gratka nieczęsto się trafia. Sympatyczne kontakty z Galerią BWA w Miechowie pozwoliły sprowadzić do nowotarskiej Galerii wystawę „Kulisiewicz nieznany". Jest to ponad sto prac, a wśród nich dzieła nie ukończone. Co więcej, Tadeusz Kulisiewicz objawił się podczas wernisażu - dzięki świadkom i pamiątkom swoich bytności – jako prawie Podhalanin.

Z Teki Szlembarskiej Fot. Anna Szopińska Wystawione teraz w Chłopiec z okresu szlembarskiego - kreska Fot. Anna Szopińska „Jatkach" prace pochodzą List Agnieszki Łojas przedrukowany w albumie Fot. Anna Szopińska z Narodowego CentrumZ Teki Szlembarskiej Fot. Anna Szopińska Kultury. To zaledwie cząstka potężnego dorobku ucznia Władysława Skoczylasa i jednej z najznakomitszych osobowości polskiej sztuki XX wieku. Cząstka tym cenniejsza, że większość grafik i rysunków Tadeusza Kulisiewicza spłonęła w powstaniu warszawskim.

Na ścianach nowotarskiej Galerii, prócz grafik i kilku kolorowych gwaszy, można oglądać szkice, rysunki, impresje z wojaży po Indiach, Brazylii, Meksyku. Zachwyt budzą mistrzowska kreska artysty i słynna Kulisiewiczowa „miękka linia".

Ale tym, co nam najbliższe, jak koszula ciału, są dzieła z tzw. teki szlembarskiej. Artysta przez dwadzieścia lat, w wakacje, a czasem i na Boże Narodzenie, przyjeżdżał bowiem z żoną Barbarą do gorczańskiej wsi, zaprzyjaźnił się z jej mieszkańcami, wielu z nich stało się modelami do jego prac.

Potem Kulisiewiczowie nabyli dom w Kirach – w tym nowym pomieszkaniu również odwiedzali ich przyjaciele ze Szlembarku.

Sołtys Ryszard Pietras przyjechał na wernisaż z plikiem kserokopii wykonanych naprędce, gdy do Szlembarku zawitał pewien profesor Akademii, z gotową już obszerną pracą poświęconą Tadeuszowi Kulisiewiczowi. Skopiowana część to dzieła z „okresu szlembarskiego", czyli z pobytów w latach 1926 – 46. Niektóre - w postaci szkiców i kresek, równie oszczędnych jak trafnych. Kulisiewiczowi starczyło kilka pociągnięć rysowniczego narzędzia, by oddać czyjeś rysy, charakter postaci.