Rzeźby Andrzeja Słoniny Fot. Anna SzopińskaDOROCZNY KONKURS AMATORÓW. Swoistego charakteru nadało tegorocznej, 36. edycji Konkursu Amatorskiej Twórczości Plastycznej, (organizowanego tradycyjnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu), hasło „Dumania Dumaca z Gorców". Artyści z różnych miejsc południowej Polski tworzyli bowiem, inspirując się – przynajmniej w jednym ze zgłoszonych do Konkursu dzieł – jakimś fragmentem twórczości Władysława Orkana.

Praca Ryszarda Dasiewicza Fot. Anna SzopińskaFinał KonkursuRzeźby Eugeniusza Boguckiego Fot. Anna Szopińska stał się jakbyRzeźby Władysławy Bronickiej Fot. Anna Szopińska przedłużeniem Urok malarstwa na szkle Fot. Anna Szopińskauroczystej Haftowany obrazek Fot. Anna Szopińskainstalacji Drewniana fantazja Marka Bychawskiego Fot. Anna Szopińskapomnika autoraKlamerusowy Chrystus Fot. Anna Szopinska młodopolskich w Jurorzy Fot. Anna Szopińskaswojej istocieProf. Bolesław Faron Fot. Anna Szopińska wierszy, Była muzyka... Fot. Anna Szopińskapowieści i nowel Śpiew... Fot. Anna Szopińskaosnutych na ...i taniec Fot. Anna Szopińskadoli gorczańskiegoUhonorowane: Janina Tętnowska i Aniela Stanek Fot. Anna Szopińska ludu i historiiWernisażowa publiczność Fot. Anna Szopińska Podhala. Nowością było i to, że plastykom zaproszonym do jury przewodniczył tym razem nie plastyk, lecz literaturoznawca – najwybitniejszy w kraju orkanolog, prof. Bolesław Faron z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

35 autorów 123 nadesłanych prac ciekawie poradziło sobie z nowym wyzwaniem, jakim było dla nich połączenie literackiej inspiracji z plastyczną wizją. Liczba uczestników Konkursu jest tego roku mniejsza niż zwykle, ale plon – niezwykły. Tym bardziej, że obok twórców związanych z tym konkursem od lat, pojawiło się sporo nowych nazwisk.

Sama pokonkursowa wystawa bogatsza jest o to drugie, literackie oblicze, w postaci fragmentów Orkanowskich tekstów, umieszczonych w antyramach przy obrazach, rzeźbach, kolażach, haftach, pracach wykonanych w rozmaitych technikach własnych.

Jury pod przewodnictwem profesora Farona, z drugim profesorem, znakomitym grafikiem – Jerzym Jędrysiakiem w składzie; przy udziale również młodszych artystów plastyków: Małgorzaty Rosińskiej i Andrzeja Mrowcy – oceniało prace w dwóch kategoriach: ludowej i nieprofesjonalnej.

W kategorii nieprofesjonalnej I miejsce przypadło Teresie Rogoń, autorce tryptyku inspirowanego urokliwym fragmentem „Jest kraj nieznanych cudów...". II nagrodę zdobył Julian Klamerus, symbolicznym obrazem, który wykwitł w Orkanowskiego wiersza „Człowiek". III miejsce to znowuż tryptyk – bajkowe dzieło Marka Bychawskiego, na kanwie wiersza „Sam jestem". Wyróżnione w tej kategorii zostały dwie wybitnie kolorystyczne, pełne złotego światła i błękitu prace – Elżbiety Kolusz i Jadwigi Broczkowskiej.

W kategorii ludowej I miejscem uhonorowali jurorzy fantastycznie kolorowe rzeźby Zdzisława Słoniny, a II – wyraziste, graficzne dzieła Ryszarda Dasiewicza. III miejsce to wzruszające, polichromowane rzeźby Władysławy Bronickiej. Wyróżniony tutaj Eugeniusz Bogucki tym razem nie barwił swoich rzeźb w drewnie. Drugą wyróżnioną jest Zofia Mirek, autorka zimowego pejzażu.

Wyróżnienie nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan przypadło z kolei autorce urokliwego jesiennego obrazka – Halinie Bartoszek.

Były też dodatkowe, honorowe dyplomy za wieloletni udział w Konkursie i twórczą pasję. Docenieni w ten sposób to Janina Tętnowska i Mieczysław Słowakiewicz z Nowego Targu oraz Aniela Stanek z Chochołowa.

Nie byłaby jednak tegoroczna edycja Orkanowską bez góralskiej muzyki, tańca i śpiewu. Ten żywiołem ubarwili wernisaż nowotarscy „Hyrni".