Może się doczekamy... Fot. Anna SzopińskaNOWY TARG. Ten pomysł dojrzewał od dłuższego czasu, jednak teraz Krzysztof Leksycki - osiadły na Orawie animator życia muzycznego, założyciel "Stowarzyszenia "Viva l'Arte", inicjator Wieczorów Czwartkowych i letnich Spotkań z muzyką klasyczną – wystąpił z nim oficjalnie, na forum nowotarskiej Rady Miasta. Chodzi o stworzenie w stolicy Podhala orkiestry kameralnej.

Zamysł ten popierają, jak anonsował Krzysztof Leksycki, znakomita sopranistka Zofia Kilanowicz, kompozytor i interdyscyplinarny artysta Jan kanty Pawluśkiewicz, historyk i publicysta Maciej Pinkwart.
Zapewniając o swoim zapale i zaangażowaniu, inicjator orkiestrowego przedsięwzięcia złożył Radzie jego projekt.

W miejscowościach uzdrowiskowych tzw. orkiestry klimatyczne nie były rzadkością, jednak Krzysztof Leksycki powołał się też na przykład Tychów, które – nie mając wcale takiej tradycji – orkiestrę kameralną jednak założyły.

Propozycja radnego Leszek Pustówki jest taka, by ten interesujący pomysł omówić na najbliższym posiedzeniu komisji kultury.