Schola z Krakowa Fot. Anna Szopińska ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA – NOWY TARG. Sześćdziesięciu czterech – zbiorowych lub solowych – wykonawców stanęło do konkursowych przesłuchań XXIII Archidiecezjalnego Przeglądu Piosenki Religijnej na Podhalu – Sacrosong 2012, pod hasłem „Wierzę, Panie!". Liczba zgłoszeń i wykonań oznacza ponad tysiąc uczestników. Wczoraj wieczór na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się Koncert laureatów. Wiele grup wystąpiło z własną, bogatą instrumentacją.

Schola Promyki z Nowego Targu - ubiegłoroczny zdobywca Pucharu Przechodniego Fot. Anna SzopińskaWybranych Z Promykami, na skrzypcach Fot. Anna Szopińskaprzez jury Chłopcy z Krakowa Fot. Anna Szopińska(pod Ola Lichaj z Zaskala Fot. Anna Szopińskaprzewodnictwem Schola Gaudium z Niegowici Fot. Anna Szopińskaznakomitego Martyna Kasprzycka z Zakopanego Fot. Anna Szopińskawokalisty i Schola Suffragium z Bysiny Fot. Anna Szopińskainstrumentalisty Schola z Pcimia Fot. Anna SzopińskaDamiana Schola z Pcimia Fot. Anna SzopińskaGogoli) do Schola z Pcimia - instrumentacja Fot. Anna Szopińskagalowej prezentacji Schola Paradiso z Ochotnicy Górnej Fot. Anna Szopińskabyło ośmiu. Schola Paradiso z Ochotnicy Górnej - instrumentacja Fot. Anna SzopińskaW tym rokuKonferansjerzy - Dorota Łajka i Michał Ziółko Fot. Anna Szopińska jednak jury Karolina Gwóźdź z Nowego Sącza Fot. Anna Szopińskanie przyznało Sylwia Zelek ze Żmiącej - ubiegłoroczna zdobywczyni Grand Prix Fot. Anna SzopińskaGrand Prix.

- O muzyce Werdykt jury - Damian Gogola Fot. Anna Szopińskategorocznego Wręczenia Fot. Anna SzopińskaSacrosonguWręczenia Fot. Anna Szopińska trzebaWręczenia Fot. Anna Szopińska powiedzieć, żeWręczenia Fot. Anna Szopińska była różnorodna, Wręczenia Fot. Anna Szopińskazupełnie Z pucharem - ks. Wojciech Nitka Fot. Anna Szopińskainna niż wLaureatka i ks. Jan Karlak Fot. Anna Szopińska poprzednichMartyna Kasprzycka z Pucharem Przechodnim Fot. Anna Szopińska latach. Na koniec - wspólnie śpiewana Barka Fot. Anna SzopińskaOd prostych tekstów i przebiegłych myśli muzycznych, aż do nowoczesnych i bardzo ciekawych wykonań i aranżacji – podsumowywał XXIII Sacrosong przewodniczący jury. - O muzyce można dużo mówić, pisać, ale przede wszystkim muzyki trzeba słuchać. A muzyka sakralna w szczególności działa potężnie na myśli i uczucia, wytwarzając najwznioślejsze stany ducha. W tegorocznym przeglądzie było kilka odniesień do chorału gregoriańskiego. I tu nasza mała uwaga - chorał gregoriański, w swojej wzniosłości i prostocie, czystości i surowości, winien być prawidłowo opracowany. Odniesienie się wykonawców do sztuki, jaką jest muzyka, a zwłaszcza muzycznego sacrum, wymaga od nas wszystkich pokory. Jak dobra muzyka może prowadzić do Boga, tak muzyka zła może od niego odwodzić. Pierwszy symptom tego zagrożenia pojawia się, gdy człowiek zaczyna się skłaniać nie ku modlitwie, lecz ku poszukiwaniu przyjemności estetycznej. W tegorocznych bardzo burzliwych obradach jury wyłoniliśmy najlepszych wykonawców, którzy najtrafniej spełniali kryteria naszej oceny. Utrzymując wysoki poziom - będziemy lepiej rozumieć i przeżywać kształtowanie duchowości przez muzyczne sacrum. W tegorocznego Sacrosongu „Wierzę Panie", odpowiedzmy - Panie, przymnóż nam wiary w to, co robimy, w to, co przeżywamy, i pozwólmy muzyce przekazywać Ewangelię w nasze serca i serca wszystkich ludzi dobrej woli.

Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii dziecięcej:
Soliści
1. Martyna Kasprzycka Zakopane ("Modlitwa")
2. Nie przyznano
3. Aleksandra Lichaj, Zaskale ("Dziękuję Ci")

Zespoły/schole
1. Nie przyznano
2. Schola parafii św. Piotra i Pawła, Trzebinia („Tyś jak skała")
3. Schola „Podaruj radość", Pcim („Droga")

W kategorii młodzieżowej
Soliści
1. Karolina Gwóźdź, Nowy Sącz („Błogosław duszo moja, Pana")
2. Nie przyznano
3. Nie przyznano

Zespoły/schole
1. Zespół „W miłości zwycięstwo", Kraków – Borek Fałęcki („Coś gra w sercu mym")
2. Schola „Suffragium", Bysina („Bogaty w każdy cud")
3. Schola „Gaudium", Niegowić („Powietrzem moim jest")

Nagroda Rycerzy Kolumba za wyjątkową ekspresję na scenie:
Schola „Paradiso" z Ochotnicy Górnej („Gdy Pan Jezus")

GRAND PRIX – nie przyznano

Puchar Przechodni – Nagroda Publiczności:
1. Martyna Kasprzycka, Zakopane
2. Schola „Podaruj radość", Pcim
3. Schola „Paradiso", Ochotnica Górna

Patronat nad tym religijno-artystycznym wydarzeniem dużej miary sprawowali: metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, dziekan dekanatu nowotarskiego ks. Tadeusz Juchas, księża proboszczowie Stanisław Strojek i Jan Karlak, starosta nowotarski, burmistrz Nowego Targu, posłanka Anna Paluch poseł Edward Siarka.

Organizatorzy tegorocznego Przeglądu to: parafia pw. bł. Jana Pawła II w Nowym Targu (z dużym zaangażowaniem grup młodzieżowych i służby ładu), Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Kultury.

- W tym roku zgłębiamy temat wiary – „Wierzę, Panie" – przypominali kapłani-organizatorzy. - Ojciec Święty Benedykt XVI, ogłaszając Rok Wiary, zachęcił nas „do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata". Nawrócenie, to przemiana życia, odwrócenie się od zła i zwrócenie ku Bogu. Błogosławiony Jan Paweł II nauczał: „Wierzyć znaczy widzieć rzeczy tak, jak widzi Bóg, uczestniczyć w Bożej wizji świata i człowieka".

Do zorganizowania Sacrosongu, uhonorowania najlepszych nagrodami, przyczynili się: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Parafia pw. Błogosławionego Jana Pawła II, posłanka Anna Paluch, poseł Edward Siarka, Czesława Worwa wraz z rodziną, firma Mix Electronics, Katarzyna i Kazimierz Nykaza, Zbigniew Steskal, Ryszard Steskal, Marzena Hajnos z rodziną, Urszula i Michał Borzęccy, Firma Irmi Ireny Sendel, Krystyna i Andrzej Petryla, Krystyna i Andrzej Kowalczykowie, Stanisław Potoczak, firma DAFO, Anna i Roman Łukaszczykowie, Drukarnia „MK" – Arkadiusz Morawski i Andrzej Klocek.