1LIPNICA WIELKA/NOWY SĄCZ. Orawską Grupę Teatralną im. Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej za spektakl WOLORZE wyróżniła komisja konkursowa Festiwalu TALIA – KORZENIE. Festiwal trwał dwa dni w sali im. Lucjana Lipińskiego w Nowym Sączu. W tym czasie wystawiono osiem spektakli przygotowanych przez regionalne zespoły z Małopolski.

Sztuka autorstwa Emila Kowalczyka pt. „Wolarze" ukazuje realia dawnej Orawy. Została ona wyreżyserowana przez Roberta Kowalczyka, syna zmarłego wielkiego Orawiaka, regionalisty, poety i nauczyciela oraz samorządowca - dr Emila Kowalczyka. Zagrali ją natomiast znakomici aktorzy amatorzy z orawskiej grupy Teatralnej im. dr Emila Kowalczyka. Grupa ta poprzednio, co warto przypomnieć, występowała niemalże z samymi farsami, teraz zaś sięgnęła po temat poważny i refleksyjny - sztukę w 3 aktach pt. „Wolorze, czyli obrzędy orawskie".2345Sztuka ta wydana przez Sądecką Oficynę Wydawniczą w 1985 (27 lat temu), do czasu wystawienia jej przez syna zmarłego, nie została, ani razu wystawiona. Tymczasem autor to za nią zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim literackim konkursie w kategorii sztuka teatralna dla teatrów amatorskich. To, dlatego w ubiegłym roku podjęto się jej wyreżyserowania. Aktorzy zmagali się z niełatwą jej materią przez 2 miesiące prób. Debiutowali z nią końcem 2011 roku na Orawie.
Grupa teatralna istnieje już 5 lat. W 2007 roku wystawiła pierwszą sztukę „W Karcmie u Strauski". To przedstawienie jest 5-tym w ich dorobku.
Obok Orawian w Nowym Sączu wyróżniono też: zespół regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej za program NA WIOZANIU U SOŁTYSA JANA i Zespół Regionalny LIMANOWIANIE im. L. Mordarskiego z Limanowej za program ŚMIGUŚNIOKI Jury oceniało w składzie: Jadwiga Adamczyk (muzyk, MCK SOKÓŁ), Kinga Piąty (aktorka tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego) i Włodzimierz Jasiński (krakowski aktor, reżyser, scenarzysta związany z Teatrami: Stu i Groteska, pedagog, wykładowca Akademii Słowa).
Podczas festiwalu zaprezentowano widowiska teatralne i parateatralne o zabarwieniu regionalnym. Zaprezentowano widowiska: LYKORZ MIMO WŁOSNYJ WOLI (Amatorski Zespół Teatralny im. J. Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej), NA WIOZANIU U SOŁTYSA JANA (Zespół Regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy), MAGLOWANIE (KGW z Męciny) i WILIJO (Zespół Regionalny CZARDASZ z Niedzicy). W piątek zostały wystawione kolejne cztery spektakle: DOŻYNKI WE DWORZE W PRZYSZOWEJ (Zespół Regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej), WOLORZE (Orawska Grupa Teatralna im. E. Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej), HANUSINE WIONO (Grupa Obrzędowa z Pisarzowej) i ŚMIGUŚNIOKI (Zespół Regionalny LIMANOWIANIE z Limanowej).
Warto dodać, że laureaci Festiwalu TALIA KORZENIE nominowani zostali do „produkcji końcowej projektu CZTERY TALIE ROKU", która odbędzie się w Tarnowie w 2013 roku. Produkcja ta o charakterze widowiska teatralnego powstanie w 2013 r. i uwieńczy realizowany od 2011 r. projekt Cztery Talie Roku.
Festiwal TALIA – KORZENIE to część unijnego projektu CZTERY TALIE ROKU Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, realizowanego przy współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13.
Zdjęcia MCK SOKÓŁ