matdziec191MAŁOPOLSKA - NOWY TARG. Wojewódzki Konkurs „Matka w oczach dziecka” jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów organizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu. Co roku bierze w nim udział szerokie grono najmłodszych i dużo starszych artystów – od przedszkolaków po uczniów szkół średnich. Obok uczestników artystycznych zajęć – wychowankowie Specjalnego Ośrodka.

Tego roku, w 44. edycji - samych nagrodzonych było sześćdziesięciu trzech, bo i znakomitych, wzruszających, ciekawych prac – całe mnóstwo. Dostarczyli ich bywalcy zajęć w pracowniach PCK, nadesłały nowotarskie przedszkola, ale dotarły też z Miejskiego Domu Kultury w Gorlicach, z Tatrzańskiego Centrum Kultury „Jutrzenka”, z Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w Nowym Targu; ze szkół podstawowych w Zaskalu, Skrzypnem, Nowym Targu, Waksmundzie, Zaskalu i Nowej Białej. Autorami byli także uczniowie Szkoły im. Kenara w Zakopanem oraz I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu. Na wernisaż wystawy najmłodsi przybyli z mamami, nawet z rodzeństwem.

matdziec192

A nagrody i dyplomy wręczali jurorzy, czyli instruktorzy z pracowni PCK-U: Maria Mrożek i Leszek Pustówka, dyrektor PCK Tadeusz Watycha, także wicestarosta Karol Skrzypiec. Jego gratulacje kierowane były do młodych artystów, a podziękowania – do nauczycieli, opiekunów i instruktorów. Dzieciaki z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Serafitek pw. Dzieciątka Jezus niewiele miały miejsca na swój występ, ale mimo, że ciasno – było sympatycznie, natomiast jeśli chodzi o nagrody – bardzo hojnie.

matdziec193

W sali PCK-u wciąż jeszcze można oglądać spontaniczne dzieła inspirowane miłością do mam: rysunki, malunki, ceramiki. Czy mamy na nich mają skórę białą, czy czarną – wszystkie są czarodziejkami, najczulszymi opiekunkami, królowymi, strażniczkami domowego ogniska. Każda – najpiękniejsza i najbardziej kochana, bo ta jedyna.  

44. wojewódzki konkurs

Fot. Anna Szopińska