muzproj191NOWY TARG – CHICAGO. Ambitny, międzynarodowy projekt połączy Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Nowym Targu i Akademię Muzyki PaSO w Chicago. Delegacja uczniów i nauczycieli chicagowskiej placówki pod koniec listopada zawita w Nowym Targu. Będzie poznawać tradycje muzyczne regionu, ruszy śladem związanych z nim kompozytorów – Karola Szymanowskiego i Mieczysława Karłowicza. Kulminacyjnym punktem wizyty studyjnej i podsumowaniem rocznej współpracy stanie się planowany na 29. listopada koncert polonijny w szkole Muzycznej.

Głównym celem projektu „Łączy nas muzyka polska” jest wzmacnianie wśród polonijnej młodzieży poczucia więzi z krajem ojców i dziadków, przez poznawanie muzyki i kultury polskiej, pogłębianie jej rozumienia i właściwego wykonywania oraz wiedzy o polskich kompozytorach i ich muzyce w miejscach związanych z ich życiem oraz twórczością.

muzproj192

Działania skupią się m.in. na działalności Ignacego Jana Paderewskiego w Ameryce – jego niezwykłej karierze artystycznej oraz wielkiej misji służenia Polsce. Ale także na muzyce polskiej wywiedzionej z muzyki Podhala i muzyce amerykańskiej.

muzproj193

Grupa uczniów i nauczycieli z Podhala będzie miała okazję do odwiedzenia największej w świecie kolekcji pamiątek po I.J Paderewskim oraz miejsc związanych z jego działalnością. Dodatkowym urozmaiceniem projektu jest poznanie Chicago – drugiego na świecie polskiego miasta pod względem liczby mieszkańców, jego bogatej kultury i ogromnego dorobku Polonii w Ameryce.

muzproj194

Ważne założenie projektu to integracja uczniów obydwu placówek podczas wspólnej pracy oraz działań artystycznych (wspólne próby i koncerty), poprzez poznawanie ich szkół, krajów i miejsc zamieszkania, historii, obyczajów, stylu życia mieszkańców. Wizyty studyjne pozwolą na bezcenną wymianę wiedzy i doświadczeń w nauczaniu muzyki pomiędzy pedagogami obydwu placówek. Chodzi tu o wykorzystanie polskiej literatury muzycznej w kształceniu dzieci i młodzieży, metodykę nauczania gry w szkołach muzycznych, także najnowsze programy edukacyjne.

muzproj195

Dodatkowe korzyści płynące z realizacji projektu to doskonalenie języków (polskiego u dzieci z Chicago i angielskiego u dzieci z Nowego Targu); poznawanie Polski (kraju rodziców i dziadków) przez polonijną młodzież oraz spotkania z ciekawymi ludźmi i społecznością lokalną obu krajów.

Podczas dwuletniej współpracy, szkoły stawiają na innowacyjne rozwiązania e-learningowe i wykorzystanie platform społecznościowych.

Uczniowie różnych muzycznych specjalności (16 osób) oraz pedagodzy (4 osoby) wezmą udział w wyjazdach do zaprzyjaźnionej szkoły partnerskiej, aby uczestniczyć w realizacji wspólnie wypracowanego programu wizyt.

Projekt „Łączy nas muzyka polska” w ramach współpracy szkół partnerskich  „Razem dla Edukacji” –  jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Rodzina polonijna”.