zwiazekNOWY TARG. 6. stycznia, święto Trzech Króli, to stała data dorocznych spotkań opłatkowych nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan. Tego roku rozpoczęła je Msza św. w intencji Oddziału, koncelebrowana w kościele św. Katarzyny, przez kapelanów ZP, księży Mieczysława Łukaszczyka, Władysława Zązla i proboszcza Zbigniewa Płachtę.

Ok. 150-osobowe grono świętujących z kościoła przeniosło się do „Skalnego Dworku”. Gośćmi na opłatkowych posiadach byli parlamentarzyści: posłanka Anna Paluch, poseł Andrzej Gut-Mostowy i senator Jan Hamerski. Nie brakło reprezentantów władz miasta i powiatu, wicekomendanta policji, prorektora Wyższej Podhalańskiej, kilku samorządowców.

Wciąż trzymają się dzieklnie oddziałowi seniorzy: pani Janina Tętnowska, Józef Staszel, Józef Różański, Mieczysław Olcoń.

Opłatkowe posiady umilały zespół „Paradnice” z Harklowej i muzyka Pawła Staszla z synem Kubą, a miłym prezentem od zaprzyjaźnionego oddziału stały się jasełka grupy z Obidzy koło Łącka. Stanisław Kozik z synem i przyjaciółmi uraczyli „miastowych” górali znakomitym spektaklem.

Grono członków nowotarskiego Oddziału powiększyło się z Nowym Rokiem o trzech członków. 

Fot. Maciej Gębacz