LINORYT

Artystka przedstawi prace prezentujące tradycje i obrzędy religijne regionu Podhala.

W najbliższych dniach (15-20.09) artystka @Maria Zofia Mrożek zaprasza na swoją pierwszą wirtualną wystawę prac prezentującą tradycje i obrzędy religijne regionu Podhala. Celem projektu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z tradycjami ludowymi, pokazanie rękodzieła i twórczości ludowej odchodzącej w zapomnienie, a także zainspirowanie do własnej twórczości. Prace ukażą się w wydarzeniu na fb: @Moje Podhale. Wirtualna wystawa prac Marii Zofii Mrożek. https://www.facebook.com/events/1001465326960552

Projekt realizowany jest w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci!" 

DRZEWORYT

 

MALARSTWO

 

CERAMIKA

 

Kilka słów o artystce:

Maria Zofia Mrożek - artysta, nauczyciel, wychowawca, juror konkursów plastycznych.
Obecnie instruktor zajęć artystycznych w Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu. Absolwentka Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem, a także absolwentka Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Absolwent Wydziału Sztuki). Od 30 lat związana jest z pracą z dziećmi i młodzieżą zainteresowaną poznawaniem sztuki. Jest kontynuatorką idei artysty Stanisława Gała, który był założycielem pracowni graficznej w dawnym MDK w Nowym Targu. Na przestrzeni lat opracowała autorskie metody nauczania. Jej podopieczni co roku biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych, zdobywając setki nagród i wyróżnień. Współpracuje z ośrodkami kultury z różnych miast w Polsce, m.in. Rybniku, Toruniu, Lublinie, Kaliszu.

mat. prasowy