Całe widowiska Fot. Alina LelitoSZCZAWNICA. W kinoteatrze „Pieniny" odbył się Przegląd Grup Kolędniczych, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Do współzawodnictwa zgłosiły się cztery grupy powiatu nowotarskiego, które oceniało jury w składzie: przewodniczący – Piotr Gąsienica, dyr. MOK, Aniela Krupczyńska i Zofia Szczepaniak – Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego, Władysław Ciesielka – Związek Podhalan.

Jury Fot. Alina LelitoW I kategorii zespołów autentycznych, gr. wiekowa 7 - 14, jury zadecydowało się przyznać pierwsze miejsce ex aequo dwom grupom: „Grywołdzkim kolędnikom" z Grywałdu oraz „Sromowskim kolędnikom" z zespołów Sromowianie i Małe Flisaki – ze Sromowiec Wyżnych i Niżnych. II miejsce przyznano „Kolędnikom z Herodem" – grupie wyłonionej z zespołu regionalnego „Mali Maniowianie" z Maniów.

Do II kategorii, zespołów artystycznie opracowanych, zgłosił się tylko jeden zespół, w grupie wiekowej 7 - 14 lat, „Gimbusy" z Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera, któremu przyznano I miejsce. Nagrody stanowiły czeki na kwotę 300 zł za miejsce pierwsze i 150 zł za miejsce drugie oraz nagrody rzeczowe.

Jury zauważyło, że - mimo podobnej formuły występów zespołów kolędniczych - poszczególne prezentacje znacznie różniły się od siebie. Choć miejscowości, z których pochodziły grupy, leżą na terenie jednego powiatu, już widoczne są różnice w lokalnej tradycji. Dotyczy to zarówno gwary, strojów, ilości i jakości występujących postaci (nie tylko anioł, diabeł, śmierć, Herod, pastuszek, turoń, gwiazda, Żyd, ale i np. aptekarka, czarownica, gospodyni i gospodarz), jak i rozbudowania występu kolędniczego o elementy jasełkowe – np. pokłon Trzech Króli przed żłóbkiem, taneczne – tańce: obyrtany, Żydówka czy wierszowane.

Bardzo wysoko jury oceniło też występ grupy z Gimnazjum Publicznego, pozostający bardzo ściśle w konwencji kolędniczej, choć bez gwary, z towarzyszeniem gitary i ze współcześnie śpiewanymi kolędami.
Aby nie ograniczać inwencji przygotowujących się zespołów, jury postanowiło zasugerować organizatorowi, by w przyszłym roku rozszerzyć kategorie o dodatkową, uwzględniającą elementy jasełkowe.