nawa

Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce dostępne na wyciągnięcie ręki dzięki wirtualnej wystawie.

 Kościół znajduje się w wielokulturowym, przygranicznym regionie zamieszkiwanym przez mniejszość słowacką, współtworzącej dziedzictwo kulturowe tego regionu. W najbliższym czasie Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce zostanie wpisany na elitarną listę ,,pomników historii” tworzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na której znajduje się  ponad 100 zabytków o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju.

 

Wystawa dotyczy fenomenu najważniejszego zabytku północnej Orawy, jakim jest ten znany w  Europie XVII-wieczny kościół. Podzielona została na pięć odrębnych części prezentujących różnorodną problematykę: świątynię i przestrzeń wokół niej, wyposażenie wnętrza kościoła, imponujące cykle malowideł stworzonych w jej wnętrzu na przełomie XVII/XVIII wieku oraz najważniejsze elementy dziedzictwa niematerialnego związanego ze świętami, zwyczajami i obrzędami do dziś celebrowanymi w świątyni. Wystawa zawiera łącznie 80 fotografii, z których każda  jest szczegółowo opisana. Teksty towarzyszące wystawie zawierają mało znane,  a czasem zupełnie nowe treści dotyczące dziedzictwa kulturowego  tej świątyni, łączącej dziedzictwo trzech narodów: Polski, Słowacji i Węgier. 

 

Wystawa jest interesująca dla szerokiego kręgu osób zajmujących się dziedzictwem Orawy, góralszczyzną i zabytkami sakralnymi z polsko-słowackiego pogranicza kulturowego i etnicznego. Jest również doskonałym materiałem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,  poszerzającym ich wiedzę o kulturze, historii  i dziedzictwie  wielokulturowego regionu Orawy. Tematyka wystawy jest również głęboko osadzona w kulturze lokalnej społeczności Orawki.

Przygotowanie wystawy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Kultura - Interwencje 2020”.

Wirtualna wystawa została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa z Krakowa, a jej partnerem w projekcie jest Orawska Biblioteka Publiczna. Patronem medialnym jest Polskie Radio Kraków.

 

Bezpłatny dostęp do do wystawy: https://www.fundacjapd.pl/115

 

źródło: Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa