0JABŁONKA. To było prawdziwe święto Orawy i orawskiej tradycji oraz kultury. Tym razem Orawskie Lato trwało bowiem aż dwa dni. Wzięło w nim udział wielu gości, także zagranicznych. Nie omieszkali się bowiem pojawić przedstawiciele miast partnerskich z Polski, Węgier, Słowacji i Niemiec. Licznie uczestniczyli w nim i Orawianie, także ci zza Wielkiej Wody, a nawet i sam konsul generalny USA dr Newton J. Gaskill z swymi dziećmi.

Pierwszy dzień było to niejako podsumowanie ubiegłorocznego I Światowego Zjazdu Orawian. Były wspomnienia, okraszone prezentacją wydawnictw: albumu pt. „I Światowy Zjazd Orawian na fotografii" i książki pt. „I Światowy Zjazd Orawian. Wydarzenia i wspomnienia", ukazujących to niezwykłe wydarzenie rozgrywające się od 19 do 22 lipca 2012 roku w stolicy polskiej Orawy. 12347685O publikacjach opowiedziały Grażyna Karlak, główna sprawczyni ubiegłorocznego wydarzenia oraz Barbara Zgama.

 Tu pisaliśmy o zjeździe w ubr

Tu był wywiad z Grażyną Karlak

Tutaj o początku Zjazdu

Tutaj o słynnym koncercie

Tutaj o zmaganiach sportowych

A tu o zakończeniu zjazdu

Zarówno autorzy wspomnień, jak i zdjęć, w tym nasz Jan Ciepliński, zostali zaproszeni na scenę. Tam otrzymali nagrody wyróżnienia: album, książkę i płyty oraz czerwoną różę.

Głos zabrali m.in.: Jozef Ďubjak, Andrzej Łuka, Stefan Nemtusiak, burmistrz Reichelsheim Stefan Lopinskỳ, burmistrz Nagymányok Karl Béla, burmistrz Wolborza Elżbieta Ościk i Irena Nowicka. Zaprezentowany został też film ukazujący ubiegłoroczny I Światowy Zjazd Orawian.

Były i występy. Na scenie zaprezentowało się Małe Podhale z Jabłonki i Małolipniczanie z Lipnicy Małej oraz muzyki z: Podwilka, Orawki, Jabłonki, Chyżnego, Lipnicy Małej, Lipnicy Wielkiej, Zubrzycy Górnej i Zubrzycy Dolnej. Zagrał i Mirosław Żurek z Chicago.
Tego dnia nie zabrakło tego dnia i spotkania w przyjaciółmi z gmin i miast partnerskich, wspólnego zdjęcia i śpiewu niemalże hymnu pt. „Orawa, Orawa...." A na zakończenie był koncert zespołu „Tercet egzotyczny".

Niedziela czyli dzień drugi było to typowe, jednak już XXII Orawskie Lato, promujące orawską kulturę i tradycję. Tak jak tradycyjnie już od kilku lat zorganizowano je na boisku sportowym, a to z względu na ilość osób biorących udział w tym wydarzeniu.

Na początek wystąpiła Orkiestra Dęta OSP z Lipnicy Małej, a konferansjer Jan Świdroń przypomniał jej historię i założycieli. A potem na trombitach zagrali Haniaczykowie. Wójt Antoni Karlak powitał gości, zaprosił na scenę przedstawicieli partnerskich samorządów oraz gościa specjalnego konsula generalnego USA dr Newtona J. Gaskilla, któremu wręczył „Pasterski Róg".

Burmistrzowie Trsteny i Reichelsheim podziękowali wójtowi za owocną współpracę, a burmistrz Wolborza Elżbieta Ościk pogratulowała inwestycji w kulturze. Swymi uwagami podzielili się też inni znakomici Orawianie: ks. Władysław Pilarczyk, Bogdan Bosak z Chicago i Andrzej Łuka z Zurychu.

Warto podkreślić, że wyjątkowa nagroda, czyli „Pasterski Róg" została w tym roku wręczona Orawskiemu Oddziałowi Towarzystwa Słowaków w Polsce. Wójt przekazał ją na ręce Genowefy Prylińskiej z Podwilka, prezes Towarzystwa Słowaków na Orawie. W uzasadnieniu napisano: za popularyzację kultury orawskiej w Polsce i na Słowacji.

A potem były już występy: Małego Podhala, Rombania, Orawiaków, Skalnioka, Oravan – senior ze Słowacji, Heligonków z Jabłonki i Heligonarów z Rabczyc. Były i konkursy pasterskie i gospodarskie: popisy hajduków, wspinanie na pal, masło moje masło.
XXII Orawskie Lato zakończył występ zespołu Lombard oraz zabawa taneczna.

Tutaj pisaliśmy o genezie Orawskiego lata

Zdjęcia Jan Ciepliński 

Galeria zdjęć - dzień pierwszy

 

Galeria zdjęć - dzień drugi