PONICE. Drugi roczek obchodził zespół regionalny „Prymni" działaprymnijący przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Był tort życzenia i wiele radości płynącej z wspólnego świętowania.

Uroczystość, tak ważna dla szkoły i wioski, rozpoczęła się msza świętą w kościele Matki Bożej Królowej Polski odprawioną przez ks. proboszcza Mieczysława Pajdo. O oprawę muzyczną zadbali sami jubilaci.

W sali szkolnej została zorganizowana oficjalna część imprezy z gratulacjami, życzeniami i programem artystycznym. Pierwsza część były to Zaduszki podczas których wspominano Henryka Urbanowskiego, dziennikarza z Warszawy, który ostatnie lata życia spędził w Rabce-Zdroju. Druga część była radosna z tortem i poczęstunkiem regionalnym.

- Organizatorzy całego przedsięwzięcia: rodzice dzieci z zespołu i Stowarzyszenie „ Poni...ce do kłębka" ( projekt „ Ponice regionalnie VII "), zadbali także by oprócz tego co dla ducha, było też coś dla ciała. Były zatem: i urodzinowy tort i stoły zastawione regionalnymi potrawami i był niepowtarzalny klimat dawnych Ponic, którego wyrazem były niosące się aż poza mury szkoły, donośne, wielogłosowe tradycyjne pieśni dające obecnym poczucie wspólnoty i głębokiej wiary w sens tego co robią i w czym biorą udział – podkreśla Stanisław Skawski.

Zdjęcia Jan Ciepliński