figlo0NOWY TARG. Teraz licealiści się smucą, a wiele osób cieszy – z tego, że pani prof. Miłka Figlowa przeszła na emeryturę. W cyklu „Mam Wam coś do powiedzenia", goszczonym przez Galerię BWA „Jatki", uchyla bowiem od kilku tygodni rąbka najpiękniejszych tajemnic, dotykając spraw filozofii poznania, piękna, dobra, prawdy, sztuki, sacrum i profanum. Dziś – kolejne spotkanie z tego cyklu. I bardzo warto na nie poświęcić szary grudniowy wieczór.

figlo1Wykłady figlo2bogato figlo3ilustrowane figlo4przykładami zfiglo5 historii figlo6sztuki są figlo7zarazem wspaniałym jej repetytorium, pozwalają zobaczyć najznakomitsze dzieła w nowym świetle.

Pierwszy wykład – „Spacer z Tajemnicą", wyłonił mentalne różnice trzech kręgów kulturowych w filozofii poznania i czynieniu z niego użytku między człowiekiem Wschodu, który daje się pochłonąć Tajemnicy, Grekiem wszystkiego ciekawym i pragmatycznym Rzymianinem.

Doświadczenie estetyczne człowieka to właśnie doznanie blasku piękna ukrytego pod welonem Tajemnicy.

Doświadczenie piękna sprawia, że w najgłębszym bólu czujemy, że warto żyć – cytowała prelegentka ks. prof. Józefa Tischnera.

A zachwyt – słowami Miłosza – określiła jako „moment metafizycznej nieuwagi".

Przeniknąć przez płot dzikiego ogrodu piękna - które pleni się niezależnie od dobra i prawdy (choć np. Martin Heidegger twierdził, że nie ma piękna poza prawdą) - najpełniej zdolni są artyści. Oni też najwięcej z niego zaczerpną. Inni mogą podglądnąć i uszczknąć.

Piękno daje się odkryć, ale nie daje się zagarnąć na własność – to też ks. Tischner.

Pod welonem tajemnicy mogą się kryć piękno, dobro, Bóg.

Charakterystyczna dla sztuki średniowiecznej mandala – obwodnia całego świata sakrum - była punktem wyjścia dla drugich estetyczno-filozoficznych rozważań – o świętej linii.

Tańczący w ognistym obwodzie Siwa to wyobrażenie bóstwa, które swoim tańcem wprawia w ruch wszechświat.

Różne wizje kosmosu, bóstwa i natury – Ptolemeuszowa i kartezjańska - służyły za wstęp do poglądu mistyków: że przeniknięcie do mandali, czyli do sfery sakrum, możliwe jest za życia.

Dziś, 11 grudnia o godz. 18, w Galerii „Jatki" - kolejne i ostatnie spotkanie z prof. Ludmiłą Figlową, pod równie jak poprzednie intrygującym tytułem: „Klucz do światów, w których żyjemy".

Fot. Anna Szopińska