Fot. Jan CieplińskiRABKA-ZDRÓJ. Niezwykłą wystawę retrospektywną Wandy Porazińskiej – Janik pt. „Pejzaż wewnętrzny". Wystawa retrospektywna. Malarstwo. Wiersz i rysunek" można podziwiać w galerii „Pod Aniołem" Miejskiego Ośrodka Kultury jeszcze tylko do 14 czerwca.

Wystawa została zorganizowana w drugą rocznicę śmierci artystki. Jak podkreślają jej twórcy - jest ona pewnego rodzaju wędrówką przez malowany życiem wewnętrzny pejzaż samej Wandy Porazińskiej - Janik. Wystawa to nie tylko obrazy olejne, ale i także wiersze ilustrowane rysunkami, a także grafiki. Niektóre z prezentowanych dzieł pochodzą jeszcze z okresu studiów artystki, portrety z lat 60-tych i 70-tych. Są one bardzo charakterystyczne, także w kolorystyce. Podkreślone czernią kontury postaci, czy inne elementy obrazu. Dominują na nich kolory ciemne czerwienie, pomarańcze, ugra i brąz. - Inspiracją dla kilku prezentowanych obrazów były podróże po Europie, Paryż, Londyn, Wiedeń.wanda2
Z kolei przełom lat 80 i 90-tych to okres twórczości artystki, gdy wyraźne są wątki religijne, relacja człowiek-Bóg. Warto dodać, że ekspozycja obejmuje też wybrane wiersze zestawione z rysunkami, które są integralną częścią zapisanych słów, i stanowią poetycko-plastyczny obraz poszukiwań odpowiedzi na pytania: kim jestem i jak jestem.wanda
Fascynacja artystki światem barw widoczna jest też w pejzażach i portretach. Podstawowym motywem dominującym w jej malarstwie jest, bowiem człowiek i jego świat wewnętrzny – istota ludzka ciągle poszukująca, obserwująca, wątpiąca, rozmyślająca, tworząca swój własny pejzaż.
To to zainteresowanie człowiekiem znalazło wyraz także w twórczości poetyckiej, która pochłonęła artystkę w ostatnich latach życia. Jej efektem są trzy zbiory wierszy, z których każdy współistnieje z rysunkiem, a słowo i obraz tworzą razem zaplanowaną kompozycję. Są to tomiki „Zamyślenie" (1991 r.), „Mój dziwny świat" (2003 r.) i „Znaki zapytania" (2010 r.).
Malarka Wanda Porazińska-Janik urodziła się 5 września 1936 r. w Siedlcach, zmarła 6 kwietnia 2010 r. w Krakowie. Tuż po II wojnie światowej zamieszkała w Rabce-Zdroju. To tu ukończyła Liceum Ogólnokształcące i zdała maturę. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Zbigniewa Pronaszki i prof. Zygmunta Radnickiego. Ukończyła je w 1960 r tuż po dyplomie została przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 1969 r. stała się członkiem rzeczywistym. Początkowo pracowała w szkolnictwie i domach kultury, potem w Zakładzie Wychowania Plastycznego WSP w Częstochowie, na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz na Wydziale Architektury Rivers State University of Science and Technology w Port Harcourt w Nigerii, ucząc rysunku odręcznego. Na swym koncie ma ok. trzydzieści wystaw, w tym jedenaście indywidualnych.