ekiparabGMINA RABA WYŻNA. Ponad 90 uczestników miał VII Nowohucki Konkurs Kolęd i Pastorałek w Krakowie. Mimo dużej konkurencji, rabiański zespół wokalno-instrumentalny „Ekipa" został tam dostrzeżony i wrócił z wyróżnieniem.

Grupy muzyczne, i soliści i instrumentaliści startowali w Nowej Hucie podzieleni na różne kategorie. „Ekipa" grająca i śpiewająca pod kierunkiem Marioli Chowaniec (i pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury) zdobyła wyróżnienie w mocno obsadzonej kategorii „zespoły".

Radość z wyróżnienia jest tym większa, że „Ekipa" to zespół niedawno powstały. Choć działa krótko, w ubiegłym roku, podczas XVII Festiwalu Piosenki Religijnej na Orawie „Stabat Mater" – Jabłonka 2013, wybił się na II miejsce.

Laury dla „Ekipy" to z pewnością zapowiedź kolejnych sukcesów. A o radości słuchaczy świadczą głośne brawa.

Fot. z archiwum GOK w Rabie Wyżnej