LIPNICA WIELKA.orawski przeglad koledniczy fot. gck W sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej odbył się Orawski Przegląd Kolędniczy dla kolędników z terenu całej Orawy. Wydarzenie stanowi jednocześnie kwalifikacje do Ogólnopolskich Przeglądów Kolędniczych.

Całość przebiegła w niezwykle sympatycznej i swojskiej atmosferze. Organizatorami przeglądu byli: Wójt Gminy Lipnica Wielka, który powitał wszystkich przybyłych oraz Gminne Centrum Kultury, a współorganizatorami: Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Nagrody dla uczestników przeglądu ufundowało Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej. Miejmy nadzieję że z roku na rok liczba uczestniczących grup będzie rosła. Poniżej przedstawiamy protokół z tegorocznej imprezy.

Komisja w składzie: mgr Jadwiga Pilch – etnograf, mgr Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta, mgr Marcin Kowalczyk – etnograf, Franciszek Pindziak – instruktor grup folklorystycznych, Ludwik Młynarczyk – muzyk oraz mgr Benedykt Kafel – etnograf po obejrzeniu i gruntownej ocenie 6 grup kolędniczych (3 dziecięcych i 3 dorosłych) postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

Kategoria grup dziecięcych:

Nagrodę dla najmłodszych uczestników przeglądu w wysokości 100 zł otrzymała Grupa „Do Sopecki" z Lipnicy Wielkiej - Centrum

Dwa I miejsca i nagrody w wysokości po 250 zł przyznano grupom:
- „Betlejemcy" z Lipnicy Wielkiej – Centrum
- „Z turoniem" z Lipnicy Wielkiej - Przywarówki

Ponadto na Pastuszkowe Kolędowanie – Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu, które odbędą się w dniach 1-2 luty 2014 zakwalifikowano laureatów I miejsca, czyli grupy:
- „Betlejemcy" z Lipnicy Wielkiej – Centrum
- „Z Turoniem" z Lipnicy Wielkiej – Przywarówki

Kategoria grup dorosłych:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł przyznano grupie „Orawscy Betlejemcy" z Lipnicy Wielkiej i Chyżnego
II miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł przyznano grupie „Kolędnicy z Szopką" z Lipnicy Wielkiej
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł przyznano grupie „Z turoniem" z Lipnicy Wielkiej

Na Karnawał Góralski – Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, który odbędzie się w dniach 6-8 luty 2014 zakwalifikowano wszystkie 3 grupy dorosłe:
„Orawscy Betlejemcy" z Lipnicy Wielkiej i Chyżnego
„Kolędnicy z Szopką" z Lipnicy Wielkiej
„Z turoniem" z Lipnicy Wielkiej

GALERIA

Fot. Z archiwum GCK