GMINA LIPNICA WIELKA. Wmoj na orawie tegorocznej, dziesiątej już edycji Gminnego Konkursu na „Nojpiykniyjsy Gminny Moj" w Gminie Lipnica wzięło udział 18 Moji postawionych na terenie Lipnicy Wielkiej i Kiczor, a w sumie komisja naliczyła ich 25.

Tradycja stawiania „Moi" na Orawie w nocy z 30 kwietnia na 1 maja jest cały czas podtrzymywana przez młodych kawalerów. W tym roku w Gminie Lipnica Wielka postawiono 25 Moji, z czego do konkursu na „Nojpiykniyjsy Gminny Moj" zgłoszono 18 – z czego jeden „ze względu na gorszące i wulgarne ogólne wrażenie Moja" został zdyskwalifikowany...

„Moje" są to kilkunastometrowe drewniane pale zakończone małym świerkowym lub jodłowym drzewkiem. Najcenniejszy element Moja to najczęściej miłosna dedykacja dla panny od młodego mężczyzny lub grupy kawalerów, gdyż Mój może świadczyć nie tylko o miłości, ale także o zwykłej sympatii. Tradycyjnie, Moja trzeba przez całą noc pilnować, żeby inni kawalerowie go nie ścięli! Rankiem 1 maja, Moje są już bezpieczne, a komisja Gminnego Konkursu na „Nojpiykniyjsy Gminny Moj" w Gminie Lipnica wyjeżdża w teren, by dokonać ich oceny. Dlatego też komisja prosi, żeby ustawiać moja tak, aby dojazd do niego był w miarę możliwy.

Przypominamy, iż tradycja postawienia Moja to bardzo romantyczny zwyczaj, mający na celu przypodobanie się dziewczynie lub dziewczynom, a nie okazja do pijaństwa. Komisja zauważa w większości przypadków poprawę kultury „siedzenia" przy Mojach. Zauważa się również z roku na rok poprawę estetyki placu i samej żerdzi oraz prześciganie się w atrakcyjności tabliczek z dedykacją. Oto właśnie chodzi w tym konkursie: ład, porządek, kulturę, estetykę i pomysłowość!!! Sprzeciwiamy się natomiast kategorycznie wszelkim wulgaryzmom, aktom przemocy i braku kultury podczas tego konkursu, a takie niestety jeszcze się zdarzają. Komisja obniża również punkty za stosowanie ubiegłorocznych tabliczek oraz używanie pisaka do ich wykonania i sztucznych materiałów do ozdabiania Moja.

Komisja w składzie: Marcin Kowalczyk – Przewodniczący (Muzeum Orawski Park Etnograficzny), Monika Klapisz (Gminne Centrum Kultury), Bronisław Kowalczyk (Komendant Gminny OSP), Eugeniusz Węgrzyn (Radny Gminny) dokonała oceny 18 Moji wyróżniając:

Tytuł Moja Gminnego i nagrodę w wysokości 150 zł przyznano Mariuszowi Spyrce i Maciejowi Smolińskiemu (Moj na Grapie) z sołectwa Skoczyki

Miejsca I i nagrodę w wysokości 100 zł przyznano:

Sołectwo Murowanica:
Krzysztof Wnenk

Sołectwo Centrum:
Chłopcy od Kościoła – Droga Rabczycka
Kudzianie – Sebastian Czerwień

Sołectwo Skoczyki:
„Sykowni" Sebastian Kuliga

Sołectwo Przywarówka:
Krzysztof Kubisiak – koło Sklepu Selico

Sołectwo Kiczory:
Śwarni Kicorzanie - Tomasz Stechura

Miejsca II i nagrodę w wysokości 80 zł przyznano:

Sołectwo Murowanica:
Dawid Michalak (obok Pastorczyka)
Łukasz Pajkos– koło Harkabuzika

Sołectwo Centrum:
OSP Centrum i Związek Podhalan – Koło Remizy
Kudzianie II – Mateusz Polaczek
Chłopcy od Sołtysa (koło Budy Maciurowej)

Sołectwo Skoczyki:
Kamil Spyrka – za domem sołtyski

Sołectwo Przywarówka:
Jarosław Węgrzyn - Świerkówka
Damian Bandyk
Zespół Orawianie (przy SP 4)
Tomasz Grończak (Roztoki Niżne)

Sołectwo Kiczory:
- nie przyznano

Organizatorami konkursu byli:

Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej a fundatorem nagród Gminne Centrum Kultury.

GALERIA

Fot. Z archiwum organizatorów