BUKOWINA TATRZAŃSKA. Tradycyjnie,male bajania 2014 26 uroczystą Mszą Świętą i paradnym przejazdem zespołów przez Bukowinę rozpoczął się 29. Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy Bukowina Tatrzańska „Małe Bajania 2014".

Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonał dyrektor Centrum Bartłomiej Koszarek, wójt Gminy Bukowina Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk oraz Andrzej Pietrzyk prezes Bukowiańskiego Oddziału Związku Podhalan. Następnie sceną zawładnęli młodzi artyści z góralskich zespołów z Bukowiny Tatrzańskiej, Jurgowa, Czarnej Góry, Brzegów i Białki Tatrzańskiej. Wśród prezentacji pojawiły się dawne dziecięce gry i zabawy, a także radosne tańce. Na tę „treść" komisja zwróciła szczególną uwagę, gdyż uczestnicy „Małych Bajań" zaprezentowali właściwe umiejscowienie dziecka w folklorze.

Jak na „Bajania" przystało w odpowiednich kategoriach konkursowych wystąpili również soliści – muzykanci i śpiewacy oraz grupy śpiewacze. Wysoki poziom prezentowanych umiejętności cieszył zarówno organizatorów, komisję artystyczną jak i samych instruktorów zespołów regionalnych. Komisja złożyła ponadto serdeczne podziękowanie konferansjerom: Joannie Łapce oraz Januszowi Łukaszczykowi za atrakcyjny sposób prowadzenia imprezy.

Komisja w składzie: mgr Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog, mgr Dorota Majerczyk – etnolog, mgr Benedykt Kafel – etnograf, oceniła 56 punktów programu, w tym: 19 instrumentalistów, 4 muzyk, 18 śpiewaków solistów, 9 grup śpiewaczych, zespołów regionalnych i postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W konkursie instrumentalistów:

I kategoria
• pierwszego miejsca nie przyznano
• drugiego miejsca nie przyznano
• trzecie miejsce otrzymuje:
- Kowalczyk Tymoteusz z Białki Tatrzańskiej

II kategoria
• pierwszego miejsca nie przyznano
• drugie miejsce otrzymuje:
- Stasik Katarzyna z Bukowiny Tatrzańskiej
• trzecie miejsce otrzymuje:
- Kikla Dominik z Czarnej Góry

III kategoria
• dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują:
- Zubek Michał z Brzegów
- Dziadoń Grzegorz z Rzepisk

IV kategoria
• pierwsze miejsce otrzymuje:
- Plucińska Anna z Jurgowa
• drugie miejsce otrzymuje:
- Złahoda Jakub z Czarnej Góry

W konkursie muzyk:

II kategoria
• pierwszego miejsca nie przyznano
• drugiego miejsca nie przyznano
• trzecie miejsce otrzymuje:
- muzyka z Zespołu „Ciardasie" z Czarnej Góry

III kategoria

• pierwszego miejsca nie przyznano
• drugiego miejsca nie przyznano
• trzecie miejsce otrzymuje:
- muzyka z Zespołu „Ciardasie" z Czarnej Góry

W konkursie śpiewu solowego:

I kategoria
• pierwsze miejsce otrzymuje:
- Furczoń Wiktoria z Białki Tatrzańskiej
• siedem równorzędnych drugich miejsc otrzymują:
- Korkosz Alicja z Białki Tatrzańskiej
- Kuchta Adriana z Białki Tatrzańskiej
- Głód Katarzyna z Bukowiny Tatrzańskiej
- Wojtanek Ewa z Jurgowa
- Wojtas Weronika z Jurgowa
- Bafia Michał z Brzegów
- Sikorski Oskar z Brzegów
• trzecie miejsce otrzymuje:
- Zubek Weronika z Brzegów

II kategoria
• pierwszego miejsca nie przyznano
• drugiego miejsca nie przyznano
• cztery równorzędne trzecie miejsca otrzymują:
- Kamińska Aleksandra z Bukowiny Tatrzańskiej
- Kamińska Natalia z Bukowiny Tatrzańskiej
- Mrowca Jakub z Bukowiny Tatrzańskiej
- Wojtas Anna z Jurgowa

W konkursie grup śpiewaczych:

II kategoria
• pierwszego miejsca nie przyznano
• dwa równorzędne drugie miejsca otrzymują:
- grupa śpiewacza z Zespołu „Białcanie" z Białki Tatrzańskiej
- grupa śpiewacza z Zespołu „Mali Wiyrchowianie" z Bukowiny Tatrzańskiej
• dwa równorzędne trzecie miejsca otrzymują:
- grupa śpiewacza z Zespołu „Małe Podhale" z Jurgowa
- duet grupy śpiewaczej z Zespołu „Mali Brzegowianie" z Brzegów

III kategoria
• pierwszego miejsca nie przyznano
• drugiego miejsca nie przyznano
• trzecie miejsce otrzymuje:
- grupa śpiewacza z Zespołu „Ciardasie" z Czarnej Góry

Komisja Artystyczna wyróżniła zespoły za najlepiej wykonane elementy w programach zespołów:
• Zespół Regionalny „Mali Wiyrchowianie" z Bukowiny Tatrzańskiej – za dobór tematu i konsekwentne jego przeprowadzenie, dobry śpiew
i rekwizyty;
• Zespół Regionalny „Orlynta" z Bukowiny Tatrzańskiej – za podjęcie ciekawego tematu, roztańczenie i rozśpiewanie grupy;
• Zespół Regionalny „Małe Podhale" z Jurgowa – za oryginalny program, dobry śpiew i wytworzenie klimatu zabawy;
• Zespół Regionalny „Mali Białcanie" z Białki Tatrzańskiej – za logiczne przeprowadzenie prezentacji, dobry taniec, śpiew oraz zróżnicowane stroje;
• Zespół Regionalny „Koce Łapki" z Czarnej Góry – za dobry repertuar
i właściwe stroje;
• Zespół Regionalny „Ciardasie" z Czarnej Góry – za wprowadzenie do programu dziecięcych zabaw.

GALERIA

Fot. W. Kubina