niepenosprawniPOWIAT NOWOTARSKI. Wsparcie resortu rodziny dla osób niepełnosprawnych przybiera nową odsłonę. Obecnie wdrażany program stawia sobie za cel rozwój usług opiekuńczych, a zwłaszcza specjalistycznych usług opiekuńczych – czyli zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem - przeznaczonych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pomocą programu podejmuje próbę poprawy codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie oferowanych usług - świadczonych przez m.in. rehabilitantów, terapeutów i fizjoterapeutów – do schorzenia i niepełnosprawności obywatela.

Za organizację i świadczenie usług odpowiedzialne są gminy, które mogą ubiegać się o pokrycie finansowe do 50 proc. poniesionych kosztów przeznaczonych na realizację omawianych usług. Kryterium kwalifikującym gminę do uzyskania dofinansowania jest poniesienie wydatków w okresie realizacji zadania, tj. od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2019 roku. Gmina, przystępując do programu, deklaruje u właściwego wojewody przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych (do 75 r. życia oraz dzieci do 16 r. życia), które będą korzystać z usług oferowanych w programie, przewidywaną liczbę godzin takich usług, a ponadto przewidywaną kwotę wsparcia. Wojewoda, po wstępnej weryfikacji wniosków, przekazuje listę rekomendowanych wniosków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tegoroczna edycja programu ma kosztować 60 mln złotych.

Fot. http://www.perspektywy.pl