konfersmogzap201NOWY TARG. 13 stycznia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbędzie się Konferencja antysmogowa „Stan powietrza  a zdrowie”. Prelegenci poruszą w swoich wystąpieniach temat niezwykle aktualny i palący, którego rozwiązanie wymaga czasu, ale również stanowczego działania. Zanieczyszczenie powietrza ma swój realny wpływ na komfort życia mieszkańców, a także – co najistotniejsze – na ich zdrowie. Problem smogu dotyczy każdego z nas, dlatego warto rozmawiać i poszukiwać najlepszych rozwiązań, dla wspólnego dobra.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00.

W auli PPUZ prelekcje wygłoszą: lek. med. Marcin Kołodziej, specjalista chorób płuc, dr hab. Dariusz Mucha, prof. uczelni, dr Karolina Gwoździewicz z Kliniki Pulmonologii i Mukowiscydozy w Rabce-Zdroju, Ryszard Listwan, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, mgr inż. Dariusz Jabcoń, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ, mgr Sylwester Magiera, podinspektor – ekodoradca Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, lek. med. Lidia Kołodziej, Nowotarski Alarm Smogowy, specjalista medycyny rodzinnej oraz mgr Magdalena Cygan, doktorant biologii UJ w Krakowie.

Organizatorami Konferencji antysmogowej „Stan powietrza  a zdrowie” są Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu oraz Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber oraz Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu ks. płk (r) dr hab. Stanisław Gulak, prof. uczelni.

konfersdmogzap202

W programie:

  1. Lek med. Marcin Kołodziej – spec. chorób płuc - „Primum non nocere - primum sana spirytus”
  2. Dr hab. Dariusz Mucha, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu PPUZ w Nowym Targu ,,Wpływ środowiska naturalnego na jakość życia”
  3. Dr  Karolina Gwoździewicz Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy w Rabce -Zdroju – „Zanieczyszczenie powietrza jako zagrożenie dla zdrowia dzieci”
  4. Ryszard Listwan, Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska- „Skuteczne wdrażanie programów ochrony powietrza”
  5. Marek Wierzba Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu - „Siłownia fotowoltaiczna jako przykład działań na rzecz poprawy zabezpieczenia energetycznego oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na przykładzie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu” 
  6. Mgr inż. Dariusz Jabcoń, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ i mgr Sylwester Magiera, Podinspektor - Ekodoradca Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -  „Ochrona powietrza w Mieście Nowy Targ”
  7. Nowotarski Alarm Smogowy Lek med. Lidia Kołodziej – spec. medycyny rodzinnej; Mgr Magdalena Cygan – doktorant biologii UJ w Krakowie „ Problem smogu w Nowym Targu”