ogrodki20NOWY TARG. Burmistrz Nowego Targu zaprasza wszystkich Mieszkańców Miasta do udziału w XXII edycji konkursu "Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy". 

Głównymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogródków będą: ich ogólna estetyka, kompozycje roślinne i dobór takich roślin, dzięki którym ogród ozdobiony jest przez cały okres wegetacji. Pod uwagę komisji będzie również brana pomysłowość i oryginalność w jego urządzeniu.

Komisja konkursowa po pierwszym przeglądzie w czerwcu wyłoni grono wyróżniających się ogrodów, osobno w kategorii posesje jednorodzinne i posesje wielomieszkaniowe, natomiast w sierpniu dokona ponownego przeglądu celem ostatecznego wyłonienia finalistów.

Zainteresowanych gospodarzy ogródków prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl/konkursy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika konkursu karty zgłoszeniowej dostępnej na powyższej stronie internetowej. Karty zgłoszeniowe należy w terminie najpóźniej do 16. czerwca 2020 r. przesłać lub dostarczyć w kopercie opisanej "Konkurs na Najpiękniejszy Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy – Wydział Kultury Sportu i Promocji - pok. 208" do Urzędu Miasta i wrzucić do urny znajdującej się w wejściu narożnym od Placu Słowackiego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku ze stanem epidemicznym mamy wyjątkowy czas, kiedy jesteśmy zmuszeni zachęcać Państwa w miarę możliwości do ograniczenia spotkań oraz unikania przebywania w dużych skupiskach ludzi. W obecnym czasie ogród staje się szczególnie pożądanym azylem. Dlatego tez mocno zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji wydarzenia!

Regulamin XXII edycji konkursu:

“NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W NOWYM TARGU im. ADAMA WORWY”

 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 1. Celem konkursu jest propagowanie idei upiększania miasta Nowy Targ poprzez podniesienie walorów estetycznych przestrzeni.
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy gospodarze ogrodów zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Targu, którzy w sposób szczególny upiększą swój ogród.
 1. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich rodziny oraz zdobywcy pierwszego miejsca ostatniej edycji konkursu.
 1. Warunkiem zgłoszenia ogródka do konkursu będzie wypełnienie przez Uczestnika karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Nowy Targ, w terminie najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 r.
 1. Kryteriami oceny ogrodu będzie:
 • Ogólne wrażenie estetyczne – 1-5 pkt.
 • Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji – 1-5 pkt.
 • Kompozycje roślinne – 1-5 pkt.
 • Pomysłowość i oryginalność w urządzeniu ogrodu – 1-5 pkt.
 1. Celem rozstrzygnięcia konkursu poprzez dokonanie oceny i wyboru, powołuje się Komisję konkursową w składzie:
 • Jolanta Łapsa – Fundacja im. Adama Worwy
 • Aleksandra Sadowicz– Nowotarska Telewizja Kablowa Spółka z o.o.
 • Dominika Wielgus – Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu
 • Katarzyna Put – Urząd Miasta Nowy Targ
 • Wioleta Rusin – Urząd Miasta Nowy Targ
 • Iwona Króżel – Urząd Miasta Nowy Targ
 1. Ocenie konkursowej podlegać będą ogrody z terenu miasta Nowego Targu odrębnie dla:
 • posesji jednorodzinnych,
 • posesji wielomieszkaniowych (bloki)
 • ogródki działkowe.
 1. Komisja konkursowa w miesiącu czerwcu wyłoni grono wyróżniających się ogrodów, natomiast w miesiącu sierpniu dokona ponownego ich przeglądu celem ostatecznego wyłonienia finalistów.
 1. W przypadku równej ilości punktów, o których mowa w punkcie 6 niniejszego Regulaminu, Komisja konkursowa przez głosowanie wyłoni zwycięzcę.
 1. W konkursie ustala się następujące miejsca i nagrody pieniężne ­uzależnione od ilości przyznanych punktów zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu, w formie:

1/ bonów towarowych odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa w punkcie                8  niniejszego Regulaminu w następujących wysokościach:

 • za I miejsce – 600 zł,
 • za II miejsce – 500 zł,
 • za III miejsce – 400 zł,

(od powyższych kwot zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy wg obowiązujących przepisów).

2/ puchary Burmistrza Miasta Nowy Targ odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa
w punkcie 8 niniejszego Regulaminu o łącznej wysokości do 1 000 zł.

 1. Termin i miejsce uroczystego ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenie laureatom nagród zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym trybie.
 1. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska z miejscem zamieszkania oraz zdjęć i filmu ogrodu i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz  organizatora konkursu.

Nasz znak: KSiP.4040.9.20

Nowy Targ, 6 maja 2020 r.

Regulamin XXII edycji konkursu:

“NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W NOWYM TARGU im. ADAMA WORWY”

 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 1. Celem konkursu jest propagowanie idei upiększania miasta Nowy Targ poprzez podniesienie walorów estetycznych przestrzeni.
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy gospodarze ogrodów zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Targu, którzy w sposób szczególny upiększą swój ogród.
 1. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich rodziny oraz zdobywcy pierwszego miejsca ostatniej edycji konkursu.
 1. Warunkiem zgłoszenia ogródka do konkursu będzie wypełnienie przez Uczestnika karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Nowy Targ, w terminie najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 r.
 1. Kryteriami oceny ogrodu będzie:
 • Ogólne wrażenie estetyczne – 1-5 pkt.
 • Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji – 1-5 pkt.
 • Kompozycje roślinne – 1-5 pkt.
 • Pomysłowość i oryginalność w urządzeniu ogrodu – 1-5 pkt.
 1. Celem rozstrzygnięcia konkursu poprzez dokonanie oceny i wyboru, powołuje się Komisję konkursową w składzie:
 • Jolanta Łapsa – Fundacja im. Adama Worwy
 • Aleksandra Sadowicz– Nowotarska Telewizja Kablowa Spółka z o.o.
 • Dominika Wielgus – Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu
 • Katarzyna Put – Urząd Miasta Nowy Targ
 • Wioleta Rusin – Urząd Miasta Nowy Targ
 • Iwona Króżel – Urząd Miasta Nowy Targ
 1. Ocenie konkursowej podlegać będą ogrody z terenu miasta Nowego Targu odrębnie dla:
 • posesji jednorodzinnych,
 • posesji wielomieszkaniowych (bloki)
 • ogródki działkowe.
 1. Komisja konkursowa w miesiącu czerwcu wyłoni grono wyróżniających się ogrodów, natomiast w miesiącu sierpniu dokona ponownego ich przeglądu celem ostatecznego wyłonienia finalistów.
 1. W przypadku równej ilości punktów, o których mowa w punkcie 6 niniejszego Regulaminu, Komisja konkursowa przez głosowanie wyłoni zwycięzcę.
 1. W konkursie ustala się następujące miejsca i nagrody pieniężne ­uzależnione od ilości przyznanych punktów zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu, w formie:

1/ bonów towarowych odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa w punkcie                8  niniejszego Regulaminu w następujących wysokościach:

 • za I miejsce – 600 zł,
 • za II miejsce – 500 zł,
 • za III miejsce – 400 zł,

(od powyższych kwot zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy wg obowiązujących przepisów).

2/ puchary Burmistrza Miasta Nowy Targ odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa
w punkcie 8 niniejszego Regulaminu o łącznej wysokości do 1 000 zł.

 1. Termin i miejsce uroczystego ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenie laureatom nagród zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym trybie.
 1. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska z miejscem zamieszkania oraz zdjęć i filmu ogrodu i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz  organizatora konkursu.

ZGŁOSZENIE

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu
„Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”


1.


Imię i nazwisko właściciela ogrodu:


2.


Nr telefonu:

 

3.

 

Adres ogrodu zgłaszanego do konkursu:

 

4.

 

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż ogrodu): –

 

 

5.

 

Kategoria, w której zgłaszany jest ogród*:
 
                            posesje jednorodzinne / posesje wielomieszkaniowe

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu, w celach promocyjno – marketingowych związanych z konkursem.

Wyrażam zgodę na sfotografowanie i upublicznienie w materiałach promocyjno – marketingowych i lokalnych mediach zdjęć mojego, zgłoszonego do konkursu ogrodu.

 

…………………………………………

                                                                                                                             imię i nazwisko, data

* - niepotrzebne skreślić

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin XXII edycji konkursu: “NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W NOWYM TARGU im. ADAMA WORWY”
 2. Karta zgłoszenia w pliku Adobe Reader (pdf) i Libre Office (odt)