bony

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 3 mln złotych dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji.

 

Pieniądze zostały przyznane poszczególnym samorządom Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”. 24 lipca 2020 r. w Krościenku nad Dunajcem odbyło się uroczyste wręczenie czeków przedstawicielom samorządów. Uczestniczyli w nim: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i Senator RP Jan Hamerski. Dofinansowaniem objęte zostały także samorządy z naszego regionu. W Powiecie Tatrzańskim otrzymana kwota pozwoli zrealizować następujące zadania: przebudowę istniejącego przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Brzegi, wraz z montażem niezbędnego wyposażenia (dofinansowanie wynosi ponad 150 tys. złotych) oraz rewitalizację ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dzianiszu (dofinansowanie w wysokości ponad 61 tys. zł). W Powiecie Nowotarskim pieniądze przeznaczone zostaną na: budowę placu sportowo - rekreacyjnego oraz siłowni plenerowej w Czarnym Dunajcu (dofinansowanie w wysokości ponad 63 tys. zł), modernizację placu zabaw i boiska do piłki plażowej w gminie Lipnica Wielka (dofinansowanie w wysokości ponad 84 tys. zł), modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Łapszach Niżnych (dofinansowanie w wysokości ponad 145 tys. zł), budowę siłowni plenerowej w Dębnie (dofinansowanie w wysokości ponad 34 tys. zł), modernizację i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Tylmanowej (dofinansowanie w wysokości ponad 148 tys. zł), budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Skawie (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł) oraz budowę placu sportowo - rekreacyjnego w Spytkowicach (dofinansowanie w wysokości ponad 149 tys. zł).