ksandrzej201NOWY TARG. Tylko najbliższa rodzina będzie mogła jutro, na nowotarskim cmentarzu, pożegnać ks. prałata Andrzeja Fryźlewicza, wieloletniego sekretarza kard. Franciszka Macharskiego, Kapelana Honorowego Ojca Świętego Jana Pawła II, kanonika Kapituły Katedralnej na Wawelu. 

Rodzinną parafią urodzonego w 1954 roku ks. Andrzeja była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. W jej świątyni, ubiegłego roku, obchodził 40-lecie kapłaństwa. Ten jubileusz zbiegł się z 40. rocznicą pierwszej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny i pamiętnej Mszy św. na murawie nowotarskiego lotniska.

Święceń diakonalnych udzielał ks. Andrzejowi kard. Karol Wojtyła, a święceń prezbiterialnych, w 1979 r., kard. Franciszek Macharski. Przez trzy lata pracował jako wikariusz w Liszkach.

W czerwcu 1983 r. został kapelanem metropolity krakowskiego, którego nieraz wspominał z wdzięcznością jako swego „drugiego ojca”. U jego boku, jeszcze jako seminarzysta, uczestniczył w przygotowaniach do papieskiej wizyty. Wybór sekretarza nie był później bez wpływu na częste odwiedziny kard. Macharskiego w Nowym Targu. Kardynał przyjaźnił się też z najbliższą rodziną ks. Andrzeja.

Przez kilkadziesiąt lat kapłaństwa mieszkał on w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy u. Franciszkańskiej 3. Tuż obok jego pokoju rezydowało aż trzech papieży: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Tu też nieraz dzielnie stawiał czoło ulicznym „tęczowym” demonstracjom.

Kapłanem jest również jego brat – Jan, proboszcz w Naprawie.

Zawsze był bardzo pomocny w docieraniu do związanych z miastem i regionem oraz osobą św. Jana Pawła II cennych archiwaliów w kurialnych zasobach. Nieraz inspirował historyczne wątki poruszane w publikacjach i wykładach swojego drugiego brata, b. burmistrza Marka Fryźlewicza.

Od wielu lat zmagał się z poważną chorobą, ograniczeniami w poruszania się i dobrze wiedział, co to cierpienie.

Fot. Anna Szopińska

ksandrzej202