P3760023NOWY TARG. Mimo deszczu i zimna złożeniem kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II na lotnisku i pod pamiątkową tablicą na ratuszu – delegacja władz miasta uczciła Dzień Papieski, czyli 42. rocznicę wyboru metropolity krakowskiego, Karola Wojtyły, na stolicę Piotrową.

Biskup Karol Wojtyła, który przybrał imię Jana Pawła II, był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch i najmłodszym papieżem od półtora wieku. Dla Polaków stał się najwyżej wyniesionym nauczycielem pokory, miłości i odwagi.

Jego więzi z Nowym Targiem umacniały się od czasów, kiedy  jako ksiądz profesor wędrował ze studentami po Gorcach, a w prewentorium na Kowańcu grał w siatkówkę z miejscową młodzieżą, a zimą jeździł na nartach. Jako biskup pomocniczy w Krakowie, później arcybiskup i kardynał, często  odwiedzał miasto podczas różnych uroczystości, świąt i wizytacji biskupich, poznając wielu mieszkańców.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w 1979 r., na specjalne życzenie Ojca św. na trasie pielgrzymki znalazł się Nowy Targ. Niezapomnianą, tłumną Mszę św. na lotnisku sprawował on. 8. czerwca, głosząc homilię o ziemi, o rodzinie, o wartości rolniczego trudu:

(…) Ta piękna ziemia jest równocześnie i ziemią trudną. Kamienistą. Górską. Nie tak urodzajną, jak równiny nad Wisłą. I dlatego też od tej podkarpackiej, podtatrzańskiej ziemi niech mi będzie wolno odwołać się do tego, co zawsze było bliskie polskiemu sercu: umiłowanie ziemi i praca na roli. Nikt nie zaprzeczy, że kryje się w tym nie tylko sprawa serca, wątek uczuciowy, ale także wielki problem społeczno-ekonomiczny.

P3760029

Z okazji jubileuszu 650-lecia miasta Rada Miasta 22. czerwca 1996 r., podczas uroczystej sesji, jako siódme miasto w Polsce, podjęła, przez aklamację, uchwałę o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Ojcu św. Janowi Pawłowi II, wcześniej otrzymawszy na to oficjalną zgodę Jego osobistego sekretarza, wówczas prałata Stanisława Dziwisza. Na swój jubileusz miasto uzyskało wcześniej od Papieża-Polaka specjalne błogosławieństwo.

Przedstawiciele władz miasta - ówczesny przewodniczący Rady śp. Jerzy Mroczka, śp. burmistrz Marek Fryźlewicz i wiceburmistrz Eugeniusz Zajączkowski - akt przyznania Honorowego Obywatelstwa wręczyli Ojcu św. Janowi Pawłowi II w Ludźmierzu, 7. czerwca 1997 r., kiedy Papież spotkał się w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej - Gaździny Podhala z tłumem wiernych na Różańcu transmitowanym przez Radio Watykańskie na cały świat.

Oficjalny akt przyznania Ojcu św. Janowi Pawłowi II Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Targu różnił się od innych miast tym, że Jan Paweł II własnoręcznie podpisał drugi oryginał tego aktu. Jest to bezcenna dla Miasta pamiątka.

Podczas swojego długiego Pontyfikatu Ojciec św. Jan Paweł II wielokrotnie spotykał się z pielgrzymami  z Nowego Targu I z władzami Miasta. Specjalny list wysłał do nowotarskiego Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego z okazji stulecia jego powstania, a nowotarscy strażacy ochotnicy z OSP - Nowy Targ Kowaniec na 120-lecie jednostki w 2001 r. również otrzymali specjalne błogosławieństwo z Jego własnoręcznym podpisem. W Księdze Pamiątkowej Miasta Nowego Targu znajduje się też na początku III Tysiąclecia, w 2000 roku, szczególny wpis: „Z serdecznym błogosławieństwem Jan Paweł II".

Pamięć i dzieło św. Jana Pawła II czczą Szkoła Podstawowa Nr 3 na Kowańcu i kościół na Równi Szaflarskiej, które przyjęły Go za patrona.

P3760031

W nowotarskim Ratuszu na parterze powstała ekspozycja „Miasto Nowy TargJan Paweł II; przeszłość i obecność”, która gromadzi również przekazane przez jednego z nowotarżan osobiste rzeczy Papieża, medale i monety watykańskie, książki z autografami Jana Pawła II i wiele innych przedmiotów. Miasto jest też aktywne w elitarnym gronie Miast Papieskich - 54 Miast i Gmin w Polsce, które odwiedził JP II podczas swojego pontyfikatu. 

Fot. Anna Szopińska