ewap lauryRABKA-ZDRÓJ. Wyłoniono 8 zwycięzców w ośmiu kategoriach konkursu „Małopolski EuroLider MRPO", czyli tych, którzy najlepiej zrealizowali projekty współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Laur pierwszeństwa w kategorii turystyka otrzymała rabczańska gmina.

- To ukoronowanie naszej wspólnej pracy. Ta nagroda jest podsumowaniem 6 lat pracy mojej, całego naszego urzędu, Rady na rzecz rozwoju gminy. To docenienie tego, jak się bardzo zmieniła Rabka w ciągu tych ostatnich 6 lat – podkreśliła burmistrz Ewa Przybyło.
Rabka-Zdrój w kategorii turystyka wygrała projektem pod nazwą „Budowa typowej infrastruktury uzdrowiskowej w parku zdrojowym w postaci pijalni wód, tężni solankowych, kiwajki na źródle solankowym i muszli koncertowej". Tymczasem warto pamiętać, że nie było to łatwe zadanie. W ramach MRPO wykonano 2800 inwestycji na terenie Małopolski, z tego 130 zostało zgłoszonych do konkursu do Departamentu Funduszy Europejskich UMWM w ośmiu kategoriach: rewitalizacja, edukacja i sport, turystyka, przemysł kulturowy, wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności, ochrona zdrowia i jakości życia, ochrona środowiska oraz obszary wiejskie. To spośród nich kapituła wybierała tych osiem w poszczególnych kategoriach, które - zdaniem jej – najbardziej wpłynęły na zmianę warunków życia, pracy, spędzania wolnego czasu w miejscu ich powstania, jednak patrząc na nie w skali całego naszego regionu.