zaklad przyrodoleczniczyRABKA-ZDRÓJ. Wczoraj Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o zakończeniu procesu prywatyzacji Uzdrowiska Rabka S.A. bez rozstrzygnięcia. Co to oznacza? Tyle, że oferta przygotowana przez potencjalnych nabywców spółki Skarbu Państwa nie została zaakceptowana.

Minister Skarbu Państwa o podjęciu w trybie negocjacji, na podstawie publicznego zaproszenia, zdecydował już jesienią ubr. Początkiem listopada oferta nabycia spółki Uzdrowiska Rabka S.A. przez Jana Wieczorkowskiego, spadkobiercę Kadenów byłych właścicieli Uzdrowiska Rabka oraz spółkę Thermaleo należącą do spadkobierców Stadnickich, byłych właścicieli uzdrowiska Szczawnica została wstępnie zaakceptowana przez Ministra Skarbu Państwa. Była to niejako wstępna zgoda na prowadzenie procesu prywatyzacji spółki. W dalszej kolejności podjęto negocjacje na temat warunków umowy sprzedaży spółki. Te - jak nas informowało wówczas w wydziale Prasowym, biura Komunikacji Społecznej Ministerstwo Skarbu Państwa – były uzależnione od przebiegu negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki (zakupu 1 mln 939 tys. 500 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, stanowiących 91,06 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A. (część akcji ma trafić w ręce pracowników, zgodnie z ustawą uprawnionym pracownikom przysługuje bowiem prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 procent akcji Spółki, czyli 190 500 akcji). Nie ukrywano wówczas, że negocjacje te mogą zakończyć się również niepowodzeniem i w takiej sytuacji nie dojdzie do sprzedaży uzdrowiska. Wyjaśniono jednak PodhaleRegion, że do czasu rozstrzygnięcia prowadzonego procesu prywatyzacji spółki, nie jest rozważana kwestia nieodpłatnego przekazania uzdrowiska
Tymczasem, co warto przypomnieć we wrześniu ubiegłego roku podczas spotkania Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego z marszałkami, pojawiło się inne rozwiązanie, dla tych jeszcze nie sprywatyzowanych uzdrowisk, czyli przekazania ich w ręce samorządów wojewódzkich. Końcem roku minister zaczął realizację swej zapowiedzi, komunalizacji uzdrowisk. 20 grudnia doszło do komunalizacji uzdrowiska Ciechocinek. Minister skarbu Mikołaj Budzanowski, w tym dniu podpisał razem z Edwardem Hartwichem oraz Dariuszem Kurzawą wicemarszałkami województwa kujawsko-pomorskiego umowę komunalizacyjną Uzdrowiska Ciechocinek. Zgodnie z jej zapisami, 100% ogółu akcji spółki Przedsiębiorstwa Uzdrowiska Ciechocinek S.A. zostało nieodpłatnie przekazane województwu kujawsko-pomorskiemu. Samorząd natomiast przejmując uzdrowisko, zobowiązał się do kontynuacji i rozwoju działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem jej uzdrowiskowego charakteru oraz utrzymania obecnych kierunków leczniczych. Wcześniej, co warto podkreślić tenże samorząd, przedstawił także założenia do 5-letniego planu rozwoju Uzdrowiska Ciechocinek. W tydzień potem taka sytuacja powtórzyła się w przypadku dwóch kolejnych uzdrowisk, tym razem nadmorskich, czyli Kołobrzegu i Świnoujścia. Minister skarbu Mikołaj Budzanowski obie umowy podpisał 27 grudnia 2012. Zgodnie z zapisami tych umów, 100% ogółu akcji spółki Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. oraz 100% ogółu akcji spółki Uzdrowisko Świnoujście S.A. zostało nieodpłatnie przekazane województwu zachodniopomorskiemu. I tym razem samorząd przejmując uzdrowiska zobowiązał się do kontynuacji i rozwoju działalności obydwu spółek, ze szczególnym uwzględnieniem ich uzdrowiskowego charakteru oraz utrzymania obecnych kierunków leczniczych.
Co będzie z Rabką? - W związku z zakończeniem bez rozstrzygnięcia procesu prywatyzacji spółki Uzdrowisko Rabka S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa planuje poinformowanie Marszałka Województwa Małopolskiego o możliwości złożenia wniosku w sprawie jego komunalizacji – wyjaśnia nam Katarzyna Kozłowska, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Skarbu Państwa.
Teraz to już w gestii marszałka będzie decyzja o złożeniu odpowiedniego wniosku. Oczywiście i on będzie się musiał zobowiązać do kontynuacji istniejącej działalności leczniczej w Uzdrowisku Rabka S.A. - Minister Skarbu Państwa w dotychczas prowadzonych procesach prywatyzacji uzdrowisk wymagał od inwestorów podjęcia zobowiązania dotyczącego utrzymania działalności uzdrowiskowo-leczniczej. Odpowiednie zapisy mają odzwierciedlenie w podpisanych dotychczas umowach sprzedaży spółek uzdrowiskowych. Gwarancje, co do kontynuowania podstawowej działalności Spółki, stanowią zobowiązania pozacenowe i są częścią uzgodnień negocjacyjnych, których treść nie jest upowszechniana do momentu zakończenia negocjacji, akceptacji ustaleń przez Ministra Skarbu Państwa i podpisania umowy sprzedaży udziałów spółki – wyjaśnia nam w listopadzie ubr Magdalena Dąbrowska, naczelnik z wydziału Prasowego, biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa.
Warto przypomnieć, że Uzdrowisko Rabka ma ponad 100-letnią tradycję, dysponuje nowoczesną bazą zabiegową. Ma kompleksową ofertę w zakresie lecznictwa, profilaktyki i rehabilitacji. Specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego, nerwowego, krążenia, chorób narządu ruchu i cukrzycy, prowadzi rehabilitację kardiologiczną pacjentów po zabiegach i operacjach. Zajmuje się też takimi schorzeniami, jak otyłość u dzieci i choroby wieku starczego, zatrudniając specjalistę geriatrii. Do spółki należy 49 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 14 ha, na których jest 17 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 20 605 m kwadratowego. Należy jednak pamiętać, że wciąż nieuregulowane są roszczenia wobec byłych właścicieli, rodziny Wieczorkowskich, spadkobierców rodziny Kadenów.
Więcej na temat prywatyzacji Uzdrowiska Rabka S.A., rozwiązania ewentualnych spraw pracowniczych w spółce i roszczeń byłych właścicieli w zakładce zdrowie i uroda.