szpitprojTEKST SPONSOROWANY

POWIAT NOWOTARSKI. To był zastrzyk finansowy, który pozwolił wyposażyć Szpital w nowoczesny sprzęt z najwyższej półki. Tym samym podniósł możliwości diagnostyczne placówki i komfort badań, skracając też ich czas. 28 lutego zakończyła się trwająca od 2007 r. realizacja projektu „Modernizacja Infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu".

szpitproj1Projekt, szpitprojjktórego szpitproj2całkowita szpitproj3wartość szpitproj4wyniosła 8 milionów szpitproj5190 tys. zł, szpitproj6zyskał szpitproj7dofinansowanie szpitproj8ze środków szpitproj9pomocowychszpitproj10 Małopolskiego szpitproj11Regionalnego szpitproj12Programu szpitproj13Operacyjnego szpitproj14w kwocie ponad 4 szpitproj15miliony szpitproj16900 tys. zł. szpitproj17Dzięki tymszpitproj18pieniądzomszpitproj19 Szpital nabył 190 sztuk najpotrzebniejszej aparatury medycznej i drobniejszego sprzętu. Po dokonanych przez Sanepid w styczniu i w lutym odbiorach, wszystkie urządzenia pracują, zyskując pozytywne opinie - zarówno personelu, jak i pacjentów.

Najdroższy w tej puli nabytek to tomograf komputerowy spiralny, wielorzędowy, 16-warstwowy, który zastąpił nie spełniający już wymogów sprzęt z 2001 r. O zlecenie na dostawę sprzętu wartego 3,5 miliona zł długo walczyło 5 specjalistycznych firm. Najnowszej generacji tomograf umożliwia poprawę jakości wykonywanych badań, uzyskanie nieporównanie bardziej szczegółowych obrazów niż na aparacie 1-rzędowym, skrócenie czasu badania (co ma istotne znaczenie w przypadkach, gdy pacjent nie może długo wstrzymać oddechu np. zatorowość płucna). Pozwala też na wykonywanie badań naczyniowych. Ten zakup pozwolił Podhalańskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu na zakontraktowanie pracowni typu „2".

Jednym z najnowocześniejszych w kraju urządzeń tego typu jest podwieszany, sufitowy aparat RTG, który wykonuje zdjęcia z projekcjami bocznymi oraz skośnymi, przy ułożeniu pacjenta zarówno na stole, noszach, podłodze, jak i siedzącego na wózku inwalidzkim. Umożliwia przeprowadzanie badań kontrastowych przewodu pokarmowego i układu moczowego. Można z jego pomocą wykonywać wszystkie rodzaje zdjęć RTG i rozmieścić pacjentów na dwóch stanowiskach, co skraca czas oczekiwania na badanie. Wykonane zdjęcia siecią wewnętrzną są natychmiast przesyłane na oddział ratunkowy lub inne odziały, a to daje lekarzom szybki podgląd. Zdolnościami tego aparatu są zachwyceni i technicy, i wyższy personel.

Do tego dochodzi przewoźny aparat RTG, nieodzowny do wykonywania zdjęć przyłóżkowych na terenie szpitala.

W pracowni endoskopii najnowszej generacji urządzenia - videogastroskop i videokolonoskop – zastąpiły mocno już wyeksploatowany sprzęt. Pozwalają też uzyskać o wiele lepszy obraz.

Kardiologia dzięki projektowi zyskała system kardiomonitorów z telemetrią. Umożliwia to transmitowanie wyników do specjalistycznego ośrodka. Kolejny nowy nabytek kardiologii - echokardiograf vivid – jest wysokiej klasy aparatem echokardiograficznym pozwalającym przeprowadzać badania kardiologiczne dorosłych i dzieci, badania przezczaszkowe i badania brzuszne. Znajduje również zastosowanie w ginekologii, położnictwie, urologii.

Pięć zakupionych przez Szpital nowoczesnych defibrylatorów z opcją zewnętrznej stymulacji serca trafiło na salę cięć oddziału ginekologii i położnictwa, na salę oddziału intensywnej terapii, na blok operacyjny oraz na kardiologię (dwie sztuki).

Najnowszej generacji aparaty do znieczulenia podniosły standard wyposażenia sal operacyjnych. Wielu oddziałom będą natomiast służyć respiratory.

Zestaw do elektromiografii służy diagnostyce czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych.

Diatermia wielofunkcyjna to z kolei metoda stosowana m.in. w chirurgii plastycznej i dermatologii. Pozwala na przeprowadzenie precyzyjnego, prawie pozbawionego krwawienia cięcia, z możliwością stałej kontroli operowanego miejsca. Przy zastosowaniu diatermii skraca się czas gojenia i redukuje do minimum tworzenie tkanki bliznowatej u pacjenta.

Mikroskop neurochirurgiczny ze zmienną ogniskową, wyposażony w zoom, kamerę cyfrową, nagrywarkę DVD i 19-calowy monitor, to w rękach neurochirurga precyzyjne narzędzie, nieodzowne przy operacjach naczyniowych mózgu.

Na zakupach poczynionych w ramach projektu skorzystała również pracownia patomorfologii. Tutaj przeprowadzane są m.in. analizy śródoperacyjne, które decydują o dalszym postępowaniu z pacjentem.

Realizowany przez kilka lat projekt skutkował wymianą największych urządzeń diagnostycznych w Szpitalu. Przedsięwzięcie było potężne i trudne, ale zakończyło się szczęśliwie. W tym czasie odbywały się również szkolenia personelu przygotowujące go do obsługi nabytej aparatury.

- Jest to bardzo nowoczesny sprzęt, który ułatwia i przyspiesza diagnostykę pacjentów – mówi dr Jacek Imioło, zastępca dyrektora ds. medycznych. - Nowy aparat RTG zarówno skraca dotychczasowy czas badania, jak i zmniejsza dawkę promieniowania. Tomograf ma bardzo rozwinięte dodatkowe oprogramowanie, które umożliwia wielopoziomowe badanie pacjenta w krótszym czasie i wyodrębnienie nawet bardzo małych struktur. Pracownia endoskopii w naszym Szpitalu przeprowadza i badania, i zabiegi, a nabyte urządzenia zapewniają pacjentowi lepszą, dokładniejszą diagnostykę. Dzięki temu jesteśmy w stanie wcześniej reagować i ustrzec pacjenta przed konsekwencjami późnego rozpoznania, co przy ilości chorób nowotworowych, z jaką mamy do czynienia, jest sprawą dużej wagi. Nowy echokardiograf na kardiologii jest intensywnie wykorzystywany, bo też pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi i pacjentów kierowanych do kontroli po zabiegach przybywa. Ścisła współpraca z oddziałem kardiologii inwazyjnej nieporównanie zwiększa szanse pacjentów w wieku 40-60 lat, którzy wcześniej nie mieli takiego szczęścia jak teraz, że szybko trafiają na stół operacyjny i po koronarografii czują się znakomicie. Przedtem tacy pacjenci musieli być wysyłani do Krakowa.

Fot. Anna Szopińska

____________________________________________________________________________________

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; Oś Priorytetowa - Spójność wewnątrzregionalna; Działanie - 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego; Schemat A - ochrona zdrowia.