1OCHOTNICA DOLNA. Goprowcy otrzymali sprzęt ratowniczy niezbędny do skutecznego niesienia pomocy poszkodowanym w górach. Przekazał go im osobiście wójt Kazimierz Konopka.

Uroczyste przekazanie sprzętu na ręce ratowników GOPR: Kazimierza Buczka, kierownika sekcji i Krzysztofa Ligęzy z Sekcji Operacyjnej Ochotnica zostało zorganizowane na terenie urzędu gminy.
Wójt życzył ratownikom, mieszkańcom gminy i turystom, aby przekazany sprzęt pozostał jak najdłużej „niepotrzebny", a w przypadku konieczności jego użycia przyczynił się do uratowania zdrowia i życia we wszystkich przypadkach. Z kolei ratownic23y dziękowali wszystkim zaangażowanym w pomoc dla S.O. Ochotnica, a w szczególności Agnieszce Zabrzewskiej oraz Janowi Ligasowi.

Goprowcy otrzymali profesjonalną deskę ortopedyczną – nosze „Iron Duck" wraz z kompletem pasów zabezpieczających i stabilizacją głowy służąca do transportu poszkodowanych w trudnym terenie oraz poszkodowanych z poważnymi urazami kręgosłupa oraz zestaw raków wspinaczkowych, koniecznych do bezpiecznego poruszania się ratowników po oblodzonych i zaśnieżonych szlakach. Sprzęt łącznie kosztował 2400 złotych.

Podczas uroczystości poruszano sprawy związane z usprawnieniem akcji ratowniczych i poszukiwawczych w górach na terenie gminy. Przypomniano o brakach z dostępnością do komunikacji, łączności oraz niedoborem profesjonalnego sprzętu ratowniczego. Omówiono i sprawy związane z odpowiedzialnością ratowników za akcje i wyprawy, przy równoczesnej niefrasobliwości osób odwiedzających Gorce i brakiem dostatecznej wiedzy społeczeństwa o udzielaniu pierwszej pomocy oraz innych problemach z jakimi borykają się obecnie służby ratownicze.