R1 KopiowanieSZCZAWNICA. W ramach Święta Wód Szczawnickich odbyła się miła, kameralna uroczystość poświęcenia przez ks. proboszcza Franciszka Bondka nowej rozlewni wód mineralnych Uzdrowiska Szczawnica.

Wody lecznicze w Polsce są unikatem na skalę europejską – powiedział Krzysztof Poprawa, zapraszając do zwiedzania w pełni zautomatyzowanej, nowoczesnej linii technologicznej. Z dużą dozą humoru Andrzej Mańkowski, właściciel Uzdrowiska dodał: - Jesteśmy pierwsi na świecie. O Krzysztofie Poprawie powiedział: - Jest największym specjalistą w Polsce i jak widać wychowany na wodzie. Faktycznie pan Krzysztof swoim wzrostem zachęca do picia wody mineralnej, efekt murowany! 

Woda mineralna pakowana jest w pięciolitrowe kartony, o terminie ważności 12 miesięcy, poR2 KopiowanieR3 KopiowanieR4 KopiowanieR5 KopiowanieR6 KopiowanieR7 KopiowanieR8 KopiowanieR9 KopiowanieR10 KopiowanieR11 KopiowanieR12 Kopiowanieotwarciu nie ma żadnych obostrzeń, bo do środka worka nie dostanie się powietrze, dlatego ma tak długi okres gwarancji spożycia. Folia worka jest wielowarstwowa, aseptyczna, atestowana. Woda badana jest podczas przepływu ze zbiorników automatycznie w zawartość dwutlenku węgla. Jeżeli poziom zostanie przekroczony, maszyna pakująca samoczynnie staje, uruchamiany jest proces odgazowywania wody i z powrotem wraca ona na filtry. Odbywa się wszystko w obiegu zamkniętym, urządzenia pomiarowe pokazują ile jest wody, stopień napełnienia, z którego zbiornika się pobiera.

- W rozlewni pracują dwie, trzy osoby, proces jest całkowicie zautomatyzowany i nie potrzeba więcej pracowników, oczywiście w przyszłości, gdy będziemy mieć większe plany, można rozlewnię powiększyć – powiedział Krzysztof Poprawa. – Tu, w tym historycznym miejscu starej rozlewni już nie ma potrzeby rozbudowy. Jeżeli potrzebna byłaby nowa to gdzie indziej w Uzdrowisku.

- Wydajność linii łatwo można obliczyć – dodał. – Przewidziana jest na czternaście worków na minutę, w tej chwili pakujemy dziewięć. Przypomnę karton jest pięciolitrowy.

Jan Zachwieja, drugi z pracowników rozlewni, pamiętający tą starszą, zabytkową, dodał: - Nowa rozlewnia ma całkowicie inną technologię napełniana, przedtem wszystko pompowane było ręcznie, w tej chwili woda nie ma kontaktu z powietrzem i monitorujemy jej przebieg.

 

Zdjęcia Ryszard M. Remiszewski