P3690025POWIAT NOWOTARSKI. Nowotarski Szpital stanie się beneficjentem pomocy o wartości półtora miliona zł. Jego bakteriologiczne laboratorium do kilku tygodni przeistoczy się w nowoczesne laboratorium genetyczne, gdzie będzie możliwe wykonywanie testów na koronawirusa.

Województwo małopolskie postarało się o znaczące wsparcie dla publicznych jednostek służby zdrowia. Umożliwiły to zmiany w sposobie wydatkowania środków europejskich, które trzeba  było negocjować i na poziomie krajowym, i na poziomie europejskiej komisji. W pierwszym rzędzie zyskają na tym szpitale o statusie wojewódzkich, ale pomoc trafi i do szpitali powiatowych, jak nasz Podhalański. Wartość tej pomocy w dużej mierze zależy od wysokości rocznego kontraktu. 

W3

- Ze wszystkich szpitali powiatowych w Małopolsce, licząc według tego klucza, Podhalański uzyska stosunkowo bardzo duże wsparcie - mówi Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego. - Jest to blisko półtora miliona zł na wyposażenie i sprzęt medyczny, który będziemy mogli zakupić, korzystając ze zliberalizowania ustawy o zamówieniach publicznych, czyli szybkiej procedury. Tym sprzętem będą respiratory, urządzenia diagnostyczne dla OIOM-u i dla oddziałów, które w razie konieczności będą służyć pacjentom z koronawirusem, jeśli tacy znajdą się w naszym szpitalu.

Ważnym elementem tego wsparcia będą też karetki dla ratownictwa medycznego. Całe województwo w ramach tych zakupów zyska 50 nowych ambulansów.

- Podhalański Szpital otrzyma dwa ambulanse w pełni wyposażone – zapowiada dyrektor. - Szacuje się, że wartość jednego takiego ambulansu to ok. 650 tys. zł. To jest dla nas znakomita informacja, bo na podstacjach ratownictwa medycznego eksploatujemy tych ambulansów dziewięć. Rocznie przejeżdżają one w sumie ponad 600 tys. kilometrów, więc powinniśmy rocznie jeden do dwóch ambulansów dokupywać, żeby tabor utrzymać w dobrym stanie. Takie wsparcie ze środków unijnych i województwa małopolskiego pozwoli nam własne środki szpitalne wydatkować na inne cele.  

Komisja zdrowia Sejmiku Województwa, której dyrektor Wierzba przewodniczy, akceptowała ten pomysł Zarządu Województwa, służący ratowaniu zdrowia i życia pacjentów w sytuacji bezprecedensowo trudnej.

szpitalpom120

Druga bardzo dobra wiadomość jest taka, że Szpital dynamicznie rozwija swoje laboratorium bakteriologiczne, powiększając je kadrowo i doposażając w sprzęt.

- Po to, abyśmy mogli na własny użytek, w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym, wykonywać badania w kierunku koronawirusa – mówi dyrektor Wierzba. - To by nam bardzo ułatwiło pracę, bo wymazywanie pacjentów do zabiegów planowych odbywałoby się sprawniej, a uzyskiwanie wyników byłoby szybsze.

Źródło pozyskania półmilionowych środków na podniesienie szpitalnego laboratorium do rangi nowoczesnego laboratorium genetycznego szef placówki ma już na widoku.

Fot. Anna Szopińska