YIP01937

Wedle naszych informacji Białorusin porozumiał się z działaczami Re Plast Unia Oświęcim i podpisał z tym klubem dwuletni kontrakt.

Pod wodzą Gusowa zespół KH Podhala Nowy Targ zeszły sezon zakończył na miejscu 7.