90568538 1538388429651302 2511421253764513792 n

Temat obwodnicy przewija się już od wielu lat. Obecnie widać postępy w budowie. Do zakończenia robót jeszcze raczej daleko.

Problemów było wiele już na etapie projektowania. Zamiast jednego mostu na potoku Czerwonka według Wód Polskich potrzebne były dwa. Zaplanowano też cztery ronda. Komplikacji nie brakowało. Inwestycję podzielono na dwa etapy, z których pierwszy dotyczy odcinka o długości 2,6 km od drogi krajowej nr 49 do drogi powiatowej i prowadzi od Gronkowa do Ostrowska.
Drugi etap to odcinek łączący drogę powiatową prowadzącą z Ostrowska do Gronkowa z drogą wojewódzką w Łopusznej. Tam problem z terminem realizacji przedłużały procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Początkowo pojawiały się informacje, że obwodnica będzie gotowa w 2019. Później termin przesunął się na końcówkę 2020 roku. Czy przez pandemię przyjdzie nam poczekać na to znacznie dłużej? O termin zakończenia robót pytamy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

- Na przełomie kwietnia i maja 2020 roku planuje się pozyskanie decyzji ZRID na część zadania. Obecnie roboty budowlane nie są prowadzone – mówi Dawid Gleń z ZDW Kraków.

fot. Maciej Gębacz