12814339 580962758718370 9021489765191130972 nLogo 3ROKICINY PODHALAŃSIE. Klub Sportowy Szarotka Rokiciny Podhalańskie w niedzielę, 30 czerwca, był organizatorem zawodów piłkarskich, w których udział wzięły drużyny z Ludźmierza, Rdzawki, a także z Rokicin Podhalańskich. Rozgrywkom kibicowali rodzice oraz mieszkańcy Rokicin i zaproszeni goście. Wśród nich znalazł się m.in. Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz, który wraz z prezesem KS Szarotka Dawidem Stachurą, dokonali przecięcia wstęgi na nowych trybunach. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Piotr Maroszek.  „Pomysł budowy trybun już od dłuższego czasu kiełkował w głowach piłkarzy, ale brakowało środków finansowych na jego realizację. Dzięki możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, przy oczywistym wkładzie finansowym Gminy Raba Wyżna, projekt został zrealizowany” - mówi prezes KS Szarotka Dawid Stachura. „Ogromne znaczenie ma tutaj przychylność władz Gminy Raba Wyżna, z Panem Wójtem na czele, który sprzyja realizacji licznych inwestycji”. W uroczystości udział wzięli również: radny Grzegorz Żądło, sołtys wsi Jadwiga Pyka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Danuta Faber, członkowie zarządu Lokalnej Grupy Działania, darczyńcy i przyjaciele klubu. Stadion jest miejscem organizacji zawodów piłkarskich, ale również lekkoatletycznych i strażackich. W tym roku gościł uczestników czterech różnych dyscyplin sportowych.

Zawody sportowe zrealizowane zostały w ramach zadania pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch - promocja zdrowia przez sport” mającym na celu:  promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju poprzez organizację wydarzeń sportowych, propagujących aktywny i zdrowy styl życia mieszkańców obszaru obejmującego Dolinę Raby i Czarnej Orawy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW . Jest to jedno z zadań projektu grantowego pt. "Promowanie  aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia oraz obszaru Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. ", realizowanego w ramach  działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. O fundusze na realizację zadania wystąpił do Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, Klub Sportowy Szarotka.

Zarówno budowa trybun w Rokicinach Podhalańskich jak i same zawody zrealizowane zostały dzięki programowi PROW na lata 2014-2020.

 Informacja Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby I Orawy-Gabriela Stachura
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia na fb: