mcsirrr

Dotacje przyznano w ramach dwóch konkursów: w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ oraz na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ kultury fizycznej i sportu.

Wedle wydanych w grudniu i styczniu zarządzeń łączna kwota do podziału miała wynieść 330 tys. złotych (odpowiednio 230 tys. złotych i 100 tys. złotych).  Tymczasem, rozdysponowano odpowiednio:193 tysiące i 500 złotych oraz 59 tysięcy złotych.

Dlaczego?

- Rozdział środków w ramach konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz sprzyjania rozwojowi sportu został dokonany w sposób, który pozwala zabezpieczyć środki na kolejny konkurs z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu oraz tzw. Małe granty. W najbliższym czasie planujemy ogłosić drugi konkurs z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. Organizacje pozarządowe mają także możliwość ubiegania się od wsparcie w ramach tzw. małych grantów – tłumaczy Arkadiusz Szymczyk, kierownik referatu ds. Sportu i Turystyki w nowotarskim Urzędzie Miasta.

W ramach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ kultury fizycznej i sportu wsparcie otrzymało 16 podmiotów. 55 tysięcy złotych trafiło do Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale, 40 tysięcy złotych do Klubu Sportowego Gorce Nowy Targ, 25 tysięcy złotych do Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego Podhale, 12 tysięcy złotych do Klubu Sportowego Wiaterni, 10 tysięcy złotych do Uczniowskiego Klubu Sportowego Delfin, 9 tysięcy złotych do Klubu Przyjaciół Siatkówki Gorce Nowy Targ, 7 tysięcy złotych do Szkółki Piłkarskiej Górale Nowy Targ, 6 tysięcy złotych do Aeroklubu Nowy Targ, 5,5 tysięcy złotych do Uczniowskiego Klubu Sportowego Tęcza Nowy Targ, 5 tysięcy złotych do Nowotarskiego Klubu Kolarskiego, 4 tysiące złotych dla Yokuzuna Nowy Targ, 5 tysięcy dla Klubu Sportowego Szarotka Nowy Targ, 4,5 tysiące złotych do Auto Moto Klub Gorce, 2 tysiące złotych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Gimpel. 2 tysiące złotych dla Klubu Sportowego Rutkow-ski, oraz 1,5 tysięcy złotych dla Stowarzyszenia Sportów Motorowych MX Nowy Targ.

Z kolei w konkursie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu kwotę 59 tysięcy złotych podzielono między 4 podmioty. 30 tysięcy złotych trafiło do KS Gorce, 20 tysięcy złotych do NKP Podhale, 5 tysięcy złotych do KS Szarotka, a 4 tysiące złotych do AMK Gorce. W porównaniu z zeszłym rokiem, tegoroczne wsparcie dla klubów sportowych jest na znacznie niższym poziomie. W 2020 roku łączna kwota wsparcia w ramach ww. konkursów wyniosła 623 tysiące i 500 złotych.

Komentarz:
Michał Rubiś, prezes NKP Podhale: Ja i cała społeczność związana z naszym klubem jesteśmy mocno zdegustowani podziałem środków. Widać, że są równi i równiejsi. Nie rozumiem jakimi kryteriami kieruje się pan burmistrz przy podziale pieniędzy. Nie wiem co trzeba zrobić, by tych środków było przyznanych więcej. Wygląda to tak, że od lat utarły się pewne kwoty i przyznaje się je wedle uznania, a nie wedle rozwoju organizacyjno-sportowego danego klubu. Na naszym przykładzie powiem tylko, że 5 lat temu mieliśmy 5 grup młodzieżowych i dostaliśmy 25 tysięcy złotych dotacji miejskiej. Teraz mamy tych grup 14, a kwota wsparcia jest na tym samym poziomie. Więc jaki jest tutaj sens i logika podziału dotacji ? Nie wspomnę już że ta kwota nawet w połowie nie pokrywa kosztów jakie ponosimy z wynajmem obiektów miejskich. Do tej pory do miejskiej kasy z tego tytułu wpłaciliśmy już 100 tysięcy złotych. Trzeba też pamiętać, że miasto w ostatnim czasie podniosło opłaty za korzystanie z tych obiektów.