lodowiskooo

Stosowna uchwała w tej sprawie została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Finansów i w najbliższy poniedziałek poddana zostaje głosowaniu na Radzie Miasta.

W ramach modernizacji, której łączny koszt ma wynosić 2,3 mln zł netto ( w tym wkład własny 1,1 mln zł) planowane są prace w MHL polegające na: ociepleniu ścian, remontu łazienek, wymianę band, remont dachu i elewacji budynku maszynowni, instalacji systemu osuszania powietrza hali lodowej, oraz wymianę drzwi ewakuacyjnych. Na obiektach Hali Gorce przewidziana jest wymiana nawierzchni kortów tenisowych, wymiana oświetlenia sali gimnastycznej i rozbudowa systemu monitoringu. Z kolei na pływalni w planach jest także monitoring oraz wymiana oświetlenia.