75552979 430663004315113 2817749922021900288 n

Gmina Bukowina Tatrzańska bierze udział w ministerialnym programie sportowym o nazwie „Skaut”. Ideą tego programu jest „identyfikacja  i ukierunkowanie na rozwój sportowy dzieci i młodzieży zgodnie z ich potencjałem oraz preferencjami sportowymi”.

Program ten polega na dokonaniu pomiarów somatycznych dzieci oraz wykonaniu przez nich prób sprawnościowych takich jak: zwis na drążku, bieg krótki oraz bieg długi. Wójt Gminy Andrzej Pietrzyk podszedł do tego zadania bardzo profesjonalnie i wynajął dla blisko 200 dzieci z wszystkich szkół z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska stadion lekkoatletyczny w Nowym Targu, gdzie dzieciaki mogły wykazać się swoją sprawnością fizyczną. Całość pomiarów przeprowadziła dwójka Skautów, wytypowanych przez Gminę. Po wykonanych próbach sprawnościowych, wyniki zostaną wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów.

75439365 746442155829836 1762270591022268416 n

Dostęp do bazy mają zarówno rodzice dzieci biorących udział w pomiarach oraz kluby i stowarzyszenia sportowe. Kluby te, widząc wyróżniające się dziecko, będą mogły skontaktować się z opiekunami i zaprosić je na swoje treningi czy zajęcia, celem rozwijania i poszerzania zaobserwowanego potencjału.Reasumując, po uśmiechach dzieci można było zaobserwować, że lekkoatletyka przypadła im do gustu. Warto także nadmienić, że przy realizacji programu wzięli udział nie tylko Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk,ale także Kierownik GZO Zofia Kuczyńska, dyrektorzy jaki nauczyciele zaangażowanych szkół. Taka współpraca zapewne nie pójdzie na marne i kto wie, może już w niedługim czasie Gmina doczeka się olimpijczyka lekkoatlety?

mat. prasowy