DSC08612 1 1 2PORONIN. W roku szkolnym dzieci z Poronina po szkole na nudę nie będa mogły narzekać. Miejscowy Gminny Ośrodek Kultury w zaprasza na zajęcia popołudniowe.

We wtorki w godz. 15 – 17 odbywać się będą zajęcia z ceramiki i garncarstwa (pierwsze zajęcia 11 września).

We środy w godz. 9 - 18 odbywać się będzie nauka w Młodzieżowej Orkiestrze Detej a w godz. 15 – 17 – nauka gry na skrzypcach (pierwsze zajęcia 12 września).

Czwartek godz. 15 – 17 – nauka gry na skrzypcach.

W piatki w godz. 9 - 18 ponownie nauka w Młodzieżowej Orkiestrze Detej a w godz. 15 – 17 – malarstwo na szkle (pierwsze zajęcia 14 września).