20190423 102741TYLMANOWA. W dniu 23 kwietnia 2019 roku miała miejsce uroczystość otwarcia Potoku Klępowskiego. Jest to jedna z ośmiu największych inwestycji wodnych w Polsce ostatnich kilku lat.

Powodzie i podtopienia na terenie Tylmanowej sprawiły, że już w latach 90 ówczesny wójt Gminy Ochotnica Dolna, p. Kazimierz Konopka zlecił prace nad sporządzeniem dokumentacji dotyczącej regulacji Potoku Klępowskiego na najbardziej narażonym terenie. Jednak impulsem do mobilizacji władz gminy i mieszkańców Tylmanowej do zdecydowanego działania stała się powódź z 2009 roku. Rozpoczęto starania o zgodę na inwestycję i przyznanie niezbędnych środków finansowych zarówno w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jak i Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Dzięki życzliwemu wsparciu, między innymi  Ministra MSW  Andrzeja Czerwińskiego, inwestycja została sfinansowana z pozyskanych dotacji. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 4 miliony 800 tysięcy brutto.

Prace podzielono na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu   została  wykonana betonowa zapora przeciw rumowiskowa z okładziną kamienną. To ona, w opinii sołtysa Tylmanowej p.Stanisława Michałczaka,  już w lipcu 2018 roku  uratowała przed powodzią zabytkową część wsi i liczne gospodarstwa rolne, zatrzymując wyłamane w czasie burzy konary drzew, a także duże ilości mułu i kamieni. Kolejne  etapy prac  budowy umocnień koryta Potoku Klępowskiego rozpoczęły się w 2017 r. Prace objęły zabudowę koryta obustronnymi murami oporowymi z okładziną kamienną na długości 369,5 m stabilizowanych żelbetowymi poprzeczkami (progami) zlokalizowanymi co 3,0 m w dnie potoku. Łącznie zabezpieczono około 500 m Potoku Klępowskiego. Warto podkreślić staranność wykonawców, którzy zadbali o żyjące w potoku  ryby,  budując dla nich odpowiednie ekologiczne przepusty.20190423 102047

 W uroczystości na zaproszenie Wójta Gminy Ochotnicy Dolnej Tadeusza Królczyka udział wzięli Posłowie na Sejm Anna Paluch, Andrzej Czerwiński, Edward Siarka oraz Senator Jan Hamerski. Wśród gości znaleźli się także Małgorzata Sikora Dyrektor RZGW w Krakowie, Katarzyna Pierzga Kierownik Nadzoru Zlewni w Nowym Sączu oraz Zofia Kozieł reprezentująca  Nadzór Wodny w Nowym Targu.  O przebiegu prac i związanych z nimi problemach technicznych opowiedział główny wykonawca p. Marian Sułkowski, właściciel firmy Stam-Bud. Wójt Gminy, Tadeusz Królczyk, wyrażając radość z ukończenia inwestycji wspomniał także o nadziejach na kolejny etap pracy nad regulacją potoku, 500 metrów powyżej zakończonej budowy.