dsc 0170 22POWIAT NOWOTARSKI. Od 5. marca pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego nowotarskiej KPP mł. insp. Grzegorz Wyskiel, został wczoraj oficjalnie, rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty, powołany na to stanowisko. Uroczystość z udziałem przedstawicieli samorządów, organów ścigania, innych służb mundurowych oraz pracowników KPP, odbyła się w przyziemiu Komendy.

Rozpoczęło ją złożenie przez dowódcę uroczystości - nadkom. Roberta Stasika, meldunku I zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Robertowi Strzeleckiemu. Następnie I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, kom. Zbigniew Zacher, powitał wszystkich przybyłych gości.

Rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu odczytał zastępca naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podinsp. Ryszard Sołkiewicz.

Insp. Robert Strzelecki wręczył mł. insp. Grzegorzowi Wyskielowi rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, równocześnie pogratulował objęcia nowego stanowiska i życzył dalszych sukcesów.

Nowy komendant, następca insp. Roberta Bartosza, podziękował za wyróżnienie i zaufanie, jakie otrzymał od Komendanta Wojewódzkiego, zapewniając, że dołoży wszelkich starań, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu nowotarskiego. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej jednostki.

Mł. insp. Grzegorz Wyskiel służbę rozpoczął w 1990 roku.  Przez kilkanaście lat nadzorował pracę pionu kryminalnego jako naczelnik Wydziału Kryminalnego, później jako naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu sądeckiej Policji. W marcu 2018 roku został powołany  na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku. Od 5. marca – jeszcze oficjalnie nie powołany - pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu.

Powołanie nowego Komendanta Powiatowego

Fot. KPP w Nowym Targu