szczaw tvSZCZAWNICA. Władze miasta są oburzone. Zgodnie z podjętą już decyzją sygnał analogowy wysyłany z przekaźnika na górze Jarmuta zostanie wyłączony 31 lipca 2013 roku. Zaskutkuje to tym, że niemal całe miasto uzdrowiskowe zostanie odcięte od telewizji.


Niedawno Rada Miasta i Gminy Szczawnica podjęła rezolucję w tej pilnej dla mieszkańców sprawie. Jeśli bowiem nie będzie tu działała telewizja cyfrowa, to nie tylko mieszkańcy, ale i ich goście, kuracjusze zostaną odcięci od świata. Tym samym mieszkańcy żyjący z gości stracą codzienne utrzymanie. - Na taką sytuację w XXI wieku nie możemy się zgodzić i się nie godzimy. Zdajemy sobie sprawę, iż sygnał telewizyjny emitują również przekaźniki satelitarne na zakup, których jednak nie stać wszystkich gospodarstw domowych. Traktowanie takie mieszkańców miejscowości, gdzie jest techniczna możliwość wysyłania sygnału cyfrowego jest przejawem ignorancji, lekceważenia i dyskryminacji, co narusza podstawowe zasady Konstytucji naszego państwa – apelują w podjętej rezolucji w imieniu mieszkańców radni. Została ona przekazana nie tylko do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Telewizji Polskiej, ale i do posłów i senatorów Małopolski, a także lokalnych mediów.

Poniżej pełna treść rezolucji:

Szczawnica, 30 listopada 2012 r.

REZOLUCJA
W SPRAWIE NIEDOSTOSOWANIA PRZEKAŹNIKA
NA GÓRZE JARMUTA DO EMISJI CYFROWEJ

31 lipca 2013 roku telewizja cyfrowa zastąpi w pełni na terenie całej Polski tradycyjną telewizję analogową. Jak zapewnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na swoich stronach internetowych prawie cały teren kraju do końca przyszłego roku zostanie objęty telewizją cyfrową
a Miasto i Gmina Szczawnica już w dniu 01 lipca 2013 roku. Z informacji uzyskanych od rzecznika prasowego Emitelu – właściciela przekaźników telewizyjnych a tym samym dostawcy sygnałów telewizyjnych od nadawców (TVP, Polsat, TVN i inne) prawda wygląda nieco inaczej.
Do tej pory telewizja analogowa docierała do 99,4% powierzchni naszego kraju. W chwili obecnej Telewizja Polska zamówiła wysyłanie swojego sygnału jedynie na 95% terenu Polski. Zwiększenie do 98% nastąpić ma dopiero w roku 2014. Nie zmienia to jednak faktu, iż na najbliższy rok, 5% kraju nie będzie odbierało telewizji cyfrowej. Co więcej, w tych 5% mieści się również Szczawnica gdyż decydenci, do nadawania sygnału ujęli Przekaźnik na Przechybie z którego korzysta zaledwie kilka domów naszej miejscowości, nie wykupując usługi przekaźnika na górze Jarmuta obejmującego zasięgiem cały obszar Miasta i Gminy Szczawnica. Zgodnie z tą decyzją, sygnał analogowy wysyłany z przekaźnika na górze Jarmuta zostanie wyłączony 31 lipca 2013 roku, przez co niemal wszyscy mieszkańcy uzdrowiska zostaną odcięci od telewizji. Na taką sytuację w XXI wieku nie możemy się zgodzić i się nie godzimy. Zdajemy sobie sprawę, iż sygnał telewizyjny emitują również przekaźniki satelitarne na zakup, których jednak nie stać wszystkich gospodarstw domowych. Traktowanie takie mieszkańców miejscowości, gdzie jest techniczna możliwość wysyłania sygnału cyfrowego jest przejawem ignorancji, lekceważenia i dyskryminacji, co narusza podstawowe zasady Konstytucji naszego państwa. Dodatkowym powodem naszego stanowczego sprzeciwu jest fakt, iż nasza miejscowość jest gminą uzdrowiskową przyciągającą corocznie setki tysięcy gości. By zapewnić im godne warunki przebywania, głównie w prywatnych kwaterach, z których w większości korzystają turyści, właściciele zapewniali im m.in. odbiór telewizji. Pozbawienie możliwości utrzymania tego standardu oferowanych usług, może ograniczyć ruch turystyczny w uzdrowisku, co z kolei pogorszy sytuację finansową dużej części naszego społeczeństwa.
Jeszcze raz chcemy podkreślić, iż na taki stan rzeczy nie możemy się zgodzić wyrażając kategoryczny sprzeciw i zrobimy wszystko by zapewnić naszym mieszkańcom i gościom podstawowe warunki godnego życia, gdzie jednym z nich jest niewątpliwie dostęp do telewizji, zwłaszcza publicznej.