GJ240619 023MAŁOPOLSKA. Planowane inwestycje, a także bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych małopolskich spółek wodnych – na ten cel Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2019 roku ponad 400 tys. zł. Wsparcie trafiło do dziewięciu spółek i pięciu związków spółek wodnych działających na terenie regionu. Umowy gwarantujące przyznanie środków finansowych przekazał przedstawicielom spółek wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dofinansowanie przyznane przez Małopolskę pozwoli wesprzeć produkcję rolną oraz chronić mieszkańców regionu przed skutkami powodzi. Umożliwi także prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych.

Decyzja o przyznaniu wsparcia spółkom wodnym była podyktowana troską o komfort Małopolan. Pomoc finansowa pozwoli usprawnić działanie spółek, a to z kolei przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dostrzegając potrzebę wsparcia spółek wodnych działających na terenie Małopolski, których zadaniem jest utrzymanie w sprawności systemów melioracyjnych, samorząd województwa przyznał im dotacje w łącznej wysokości 432 tys. zł. Otrzymane pieniądze zostaną przede wszystkim przeznaczone na konserwację i renowację rowów melioracyjnych oraz rurociągów.

Spółki wodne pełnią niezwykle ważną rolę. Urządzenia melioracji wodnych są niezbędne na gruntach – zapobiegają zaleganiu wody, zmniejszają zagrożenie powodziowe, chronią przed suszą, zapobiegają erozji gleby czy polepszają nawodnienie gruntów.

Inf prasowe.