suski dzieckupomocSUCHA BESKIDZKA. Jak pomóc rodzinie w sytuacji kryzysowej, a szczególnie dziecku zastanawiali się wspólnie przedstawiciele gmin powiatu suskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, policji oraz sądu.

Poruszono wiele tematów, zarówno tych dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach, jak i pomocy w nieraz dramatycznych sytuacjach najmłodszym jej członkom. Nie obyło się więc bez rozmów o procedurach odbioru małoletnich z biologicznych rodzin w przypadku, gdy zagraża im utrata zdrowia, a czasem i życia oraz dowozu dzieciaków do rodzin zastępczych. Omówiono i inny bolesny temat związany z postępowaniem z tymi, którzy stosują w rodzinie przemoc na najbliższych.
Przedstawiono oczywiście i nowe regulacje prawne dotyczące rodzin biologicznych i zastępczych. Warto bowiem przypomnieć, że to na gminach spoczywa obowiązek pracy z rodzinami przeżywającymi kryzys i trudności w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. Stąd instytucja taka, jak asystent rodziny.
Spotkanie przygotowane zostało z inicjatywy władz powiatu suskiego, a przy współpracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej.