niwgrel191NOWY TARG. 1300-metrowy odcinek łączący osiedle Niwa z ul. Grel został uroczyście otwarty i poświęcony. – Jesteśmy dumni z tej drogi – mówił burmistrz Grzegorz Watycha. – Poprowadzenie drogi nowym śldem to naprawdę wyczyn… - gratulował miastu i mieszkańcom poseł Wiesław Janczyk, b. wiceminister finansów.

Tak, po rozpoczęciu w maju budowy od dawna oczekiwanego odcinka, lokalna społeczność północnej części miasta może sobie pogratulować zakończonej sukcesem inwestycji. To ona bowiem dziesięć lat temu zaczęła zabiegać o łatwiejsze i bezpieczniejsze połączenie z centrum niż „zakopianka” z jej natężeniem ruchu.

niwgrelotw192

Nie była to oczywiście inwestycja bezkonfliktowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był wykładany trzykrotnie. Miejscy inwestorzy mieli też „pod górkę”, jeśli chodzi o uzgodnienia z Wodami Polskimi. W 2014 roku środki na projekt łącznika – z inicjatywy mieszkańców – zostały jednak zarezerwowane w budżecie. W 2015 roku Piotr Kowalczyk wykonał projekt. Przetarg na wykonawstwo wygrała firma Strabag Infrastruktura Południe, wchodząca w skład austriackiego koncernu budowlanego. Listopad ubiegłego roku to czas, kiedy dofinansowanie z Funduszy dróg Samorządowych zostało zwiększone do prawie 4,5 miliona zł, a jest to niemal 50 procent kosztów kwalifikowanych. Wartość całej inwestycji opisuje się bowiem kwotą ponad 9 milionów 805 tys. zł.

niwgrelotw193

Wykonawcza firma weszła w teren 7. maja tego roku. Termin ukończenia budowy opiewał na 15. listopada. Zadanie był o tyle trudne, że łącznik jest najeżony podziemną infrastrukturą, budowa wymagała też umocnienia brzegów i koryta potoku. Inspektorem nadzoru był dla tej inwestycji Maciej Trzciński.

- Konsensus w trakcie konsultacji polegał na tym, że są zabezpieczone interesy wszystkich użytkowników tej drogi – podkreślał wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, przypominając historię inwestycji.

Drogę święcił proboszcz parafii św. Brata Alberta na Niwie – ks. Franciszek Rembiesa. Oprócz władz miasta i pracowników wydziału inwestycji, reprezentującego starościńskie władze  Karola Skrzypca, posłów Wiesława Janczyka i Edwarda Siarki – w otwarciu uczestniczyli przedstawiciele wykonawczej firmy i podwykonawcy w postaci Czosztyn Ski, kierownik budowy i kilkoro radnych oraz bardzo ucieszeni mieszkańcy Niwy.

niwgrelotw1914

Równocześnie z poświęceniem drogi została jej nadana nazwa Św. Brata Alberta, o czym Rada Miasta zdecydowała w październiku. Tak oczywisty ze względu na sąsiedztwo kościoła patron uradował zwłaszcza posła Siarkę. Burmistrz Grzegorz Watycha nie omieszkał dodać, że Opatrzność czuwała nad całą inwestycją, a miasto ma powód do dumy, bo powstała droga o dobrych parametrach, rozwiązująca przy okazji problem przebiegu gazociągu.

Do wypłacenia zostały jednak jeszcze dwa odszkodowania za zajecie terenu, w rejonie ul. Starokrakowskiej.