kosgkgss

Funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem zostali zaproszeni przez dyrekcję dwóch szkół z Podhala, w celu przeprowadzenia profilaktycznych i prewencyjnych zajęć.

Czwartkowa prelekcja w Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu dotyczyła zagadnień związanych z handlem ludźmi. Uczestniczyli w niej uczniowie ostatnich klas LO. Natomiast 10 grudnia br. strażnicy graniczni z Zakopanego odwiedzili Szkołę Podstawową w m. Odrowąż. Ich spotkanie z uczniami starszych klas dotyczyło zagrożeń związanych z używaniem narkotyków oraz dopalaczy. Podczas obu wykładów zapoznano młodzież szkolną z zagadnieniami dotyczącymi codziennej służby w Straży Granicznej oraz procedurami naboru do służby przygotowawczej w formacji.

kosglo

mat. prasowy