szpitalls

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zawiadamia, że osoby, które ukończyły leczenie w 1999 r. 

- Oddziałach szpitalnych

- Przychodni Rejonowej, ul. Wojska Polskiego

- PrzychodniPrzyzakładowej NZPS - NowyTarg

- Poradniach Specjalistycznych

- Prewentorium Kolejowym

mogą zgłaszaćsię po oryginały dokumentacji medycznejw terminie do dnia 29.01.2020 do Składnicy Akt Podhalańskiego SzpitalaSpecjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,ul. Szpitalna 14 , tel. 18 2633042. Po tym terminie dokumentacja ulegnie wybrakowaniu( zniszczeniu).