klikuszowa stacja narciarska

Prace przebiegają zgodnie z planem i harmonogramem. Na ten moment nie ma żadnych opóźnień. Wszystko więc wskazuje na to, że termin odbioru – sierpień 2020 – zostanie dotrzymany.

Powstał już budynek zaplecza i szatniowy w stanie surowym zamkniętym. Zakończono już też budowę mostu (estakady) na trasie. Sama trasa biegowa o długości 1,5 kilometrowa jest też jest już praktycznie gotowa. Pozostaje położenie ostatniej warstwy nawierzchni żwirowej i asfaltu. Obecnie wykonawca przygotowuje m.in. instalację systemu sztucznego śnieżnenia trasy oraz oświetlenie

Fot. Maciej Gębacz